Susan heeft zich intensief beziggehouden met beleidsvorming en curriculumontwikkeling op het gebied van Klinische Psychologie en Klinische Kinder- en Jeugdpsychologie. Susan: ‘Mijn werk kenmerkt zich door een nadruk op onderwijs en onderzoek met sterke linken met de praktijk. Zo doe ik praktijkgericht onderzoek, waarbij ik het van groot belang vind dat de onderzoeksvragen nauw aansluiten bij de praktijk om daadwerkelijk van waarde te kunnen zijn, zoals het ontwikkelen van meetinstrumenten en praktijkspecifieke behandeltools.’

Susan van Hooren

Passie voor vaktherapie
Bijzondere aandacht van Susan gaat uit naar vaktherapie, een behandelmethode die creatieve middelen, zoals bijvoorbeeld beweging, muziektherapie, beeldende therapie en speltherapie omvat. Onderzoek naar deze behandelmethode is de afgelopen 15 jaar sterk toegenomen, waarbij de evidentie voor de meerwaarde bij diverse doelgroepen steeds duidelijker wordt. Susan: ‘Er wordt niet alleen gekeken naar de effecten van deze behandelvorm, maar ook bij wie en wat werkzame elementen kunnen zijn.’ Tevens verricht ze samen met haar collega’s onderzoek naar de inzet van technologische hulpmiddelen binnen therapie, zoals het gebruik van virtual reality (VR) bij kinderen met obsessieve compulsieve klachten. Maar ook online interventies voor cliënten die op de wachtlijst staan voor een GGZ behandeling en hun naasten.

Samenwerking versterken
‘RINO Zuid heeft een mooi netwerk van samenwerkingen met de praktijk, universiteiten en andere opleidingsinstellingen’ vertelt Susan. ‘Daar zou ik graag nog verdere stappen in zetten en deze samenwerking verder versterken. Zeker wanneer ik kijk naar alle ontwikkelingen in het veld, zoals het programma adaptieve psychologische vervolgopleidingen. Daar zijn nog heel wat uitdagingen bij: hoe ga je dat doen? Waar ligt het eigenaarschap? Hoe selecteer je mensen? Hier moeten we ons samen over buigen, je hebt elkaar nodig.’

‘Vanuit de Open Universiteit breng ik de nodige kennis over online academisch onderwijs mee. Daar mag wat mij betreft binnen RINO Zuid nog meer aandacht aan besteed worden in de vorm van het ontwikkelen van didactische modellen en onderwijsinnovatie.’

Verbeteren van kwaliteit van zorg
De komst van Susan naar RINO Zuid zorgt voor een versterking voor het aangaan van actuele uitdagingen binnen de GGZ, met een focus op het verbeteren van de kwaliteit van zorg door middel van onderwijs en professionele ontwikkeling. Haar droom is dat cliënten met psychische problemen, van licht tot zwaar, de allerbeste zorg kunnen krijgen vanuit professioneel handelen, dat zoveel mogelijk evidence-based is. Daar zijn goede opleidingen voor nodig!