‘Ik vind het heerlijk om te pionieren. Als psychotherapeut heb ik bijvoorbeeld veel gewerkt op het gebied van ouderen. Daar was destijds, ik heb het nu over eind negentiger jaren, nog niet zoveel aandacht voor. Ook bleek ik best een ondernemer te zijn; ik heb twee bv’s aangestuurd bij de Riagg om psychologen in te zetten in de huisartsenpraktijk, de ‘POH avant la lettre’ zeg maar, en om arbeidsgerelateerde hulp te bieden. Ik vind het nog steeds heel belangrijk om de eerstelijns zorg te versterken en te kijken hoe je zo’n beroepsgroep als de POH een herkenbaar eigen profiel kunt laten krijgen.’ Daarmee helpen we mensen uit de GGZ te houden.

Rol in het bestuur
Ingrid vertelt dat ze RINO Zuid een heel mooi opleidingsinstituut vindt, met een brede focus en gevarieerd aanbod. ‘RINO Zuid is altijd op zoek naar wat beter en anders kan. Wat me opvalt is dat de postmasteropleidingen met name sterk zijn in de vakinhoudelijke ontwikkeling. In mijn rol als bestuurder zou ik er graag voor pleiten dat de opleidingen nóg beter aansluiten bij de praktijk van alledag. Het werkveld is aan het veranderen, de kosten lopen op en wachtlijsten zijn te lang. Ik denk dat we op een andere manier moeten gaan werken in de GGZ: wie of wat moeten wij nou echt behandelen en hoe doen we dat zo efficiënt mogelijk? En wat voor type zorgprofessional hoort daarbij anno 2022?’

‘Wil je écht een oplossing voor de wachtlijsten in de GGZ dan moeten we naar minder instroom en betere en snellere uitstroom. Zo zou voor mij consultatie geven aan huisartsen en POH-ggz ook thuishoren in de PT- en GZ-opleiding. Kijk buiten de muren van je instelling en overleg ook met een POH: wanneer kan een cliënt terug naar de POH-ggz? Dit vraagt om een nieuw type professional: uit de spreekkamer, meer op het netwerk gericht en dat versterken met jouw deskundigheid. Ik denk dat we nu vaak te lang doorbehandelen en niet snel genoeg afschalen naar de POH en het sociaal domein. Je werk als GZ-psycholoog of psychotherapeut is cliënten weer ‘op de rit’ proberen te krijgen. Maar, om in de metafoor van het treintraject te blijven, op het traject Maastricht - Groningen kun je ook meerijden tot Eindhoven, vertrouwen op de cliënt of het vanaf daar overlaten aan anderen die dat ook kunnen begeleiden.’

Regiebehandelaren
GZ-psychologen en psychotherapeuten worden na hun opleiding regiebehandelaar. Ze moeten een team aan kunnen sturen en leiding kunnen geven. Ingrid vult aan: ‘Maar ze moeten ook ergens iets van durven te vinden. Psychologen kunnen hierin een voorbeeld nemen aan artsen, zij moeten binnen 7 minuten een uitspraak doen, zijn veel besluitvaardiger. Lef en leiderschap zijn voor mij belangrijke waarden waar de opleiding meer aandacht aan kan besteden!’

‘Er is een enorm tekort aan regiebehandelaren en er zijn maar een beperkt aantal GZ-opleidingsplekken; tegelijk loopt er veel potentieel rond in het werkveld. Zoals basispsychologen die al twintig jaar ervaring hebben en veel cursussen hebben gevolgd. Met een persoonlijk advies na beoordeling van hun eerder verworven competenties (EVC) zouden zij gemakkelijk BIG-geregistreerd kunnen worden. Hier wordt al jaren over gesproken, maar er is bij mijn weten nog steeds geen concreet plan om deze mensen met een modulair aanbod op basis van hun EVC te ondersteunen om snel BIG geregistreerd te raken.’

Financieel bewustzijn
‘We moeten ernaar streven nog beter aan te sluiten bij de praktijk van de zorg. Je moet als professional ook weten wat er in de maatschappij speelt en wat bijvoorbeeld een gezonde bedrijfsvoering is. Het gaat niet alleen over geld of over inhoud van zorg. Het een kan niet zonder het ander. Men zou meer de moeite moeten nemen om zich te verdiepen in hoe de financiering in een organisatie werkt. Commercie is geen vies woord. Als er stress is over de centen, werkt dit door op de werkvloer. Ook daar zie ik een rol voor de opleidingen’.

“Kortom, ideeën en ambities te over. Ik zie er naar uit om samen met mijn collega-bestuurders hier de komende jaren verder vorm aan te geven; wat is goed, wat kan beter, wat moet anders?”