RINO Zuid is al 35 jaar een netwerk waarin mensen samenwerken. Een netwerk dat soms groeit en dan weer een beetje krimpt. Een netwerk dat zich regionaal heeft verplaatst van Zuid Limburg naar Midden Brabant. Een netwerk waar mensen soms tijdelijk of blijvend afhaken en waar ook telkens weer nieuwe mensen bijkomen. Samenwerken gaat uit van een gedeeld doel. Posities ten opzichte van elkaar zijn telkens wisselend en er is geen sprake van hiërarchische aansturing, wel van verschillende rollen en verantwoordelijkheden.

Constructwerken

Dat netwerk van RINO Zuid bestaat uit zo’n 700 mensen. Hoogleraren, docenten, praktijkopleiders, bestuurders, managers. Samen vormen ze een construct waarin samen dingen tot stand gebracht worden. In ons geval opleidingen voor psychologische en pedagogische professionals. In ons geval hele goede opleidingen tegen een zo laag mogelijke prijs. Eigenlijk is het geen netwerken, maar constructwerken. We hebben in 35 jaar een construct gebouwd waarin je flexibel samenwerkt aan een doel.

Natuurlijk wordt dat construct ook wel eens bedreigd. Marktwerking in de zorg leidt steeds vaker tot bedrijfseconomische afwegingen of deelnemen aan het construct van RINO Zuid nog wel past bij productiedruk in instellingen. Maar ook ongebreideld winst willen maken en de soms exorbitante vergoedingen die gevraagd worden door zelfstandige docenten, legt druk op de kostprijs van onze opleidingen.

Misschien is wat ons moet binden en ons gezamenlijke doel wel dat de zorg en de opleidingen daarvoor geen markt zijn en ook niet moeten willen zijn. Samenwerken vanuit die waarde zal uiteindelijk de kracht van ons construct zijn. Daar blijven we voor staan. En dan is samenwerken helemaal niet eng.