‘EINDELIJK!’

Een gemêleerd gezelschap, verbonden door dezelfde visie. Afgelopen week trapte Machteld Huber -  grondlegger van het concept Positieve Gezondheid -  de eerste bijeenkomst van de opleiding Ervaringsdeskundige in de Basis GGZ en het Sociaal Domein af. ‘Eindelijk!’, is een veelgehoorde reactie na afloop van de eerste dag. Met behulp van oefeningen en opdrachten werden deelnemers bewust gemaakt van de toegevoegde waarde van deze geheel nieuwe manier van denken.

WAT IS POSITIEVE GEZONDHEID?

In het Positieve Gezondheidsconcept wordt gezondheid niet enkel gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte. De theorie gaat daarentegen juist uit van het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zo veel mogelijk zelf de regie te voeren. Dit sluit naadloos aan bij het gedachtegoed van ervaringsdeskundigen. Huber: ‘De herstelpotentie is wat Positieve Gezondheid met ervaringsdeskundigen verbindt’.

ZES DIMENSIES

Het concept van Huber bestaat uit zes verschillende dimensies, uiteengezet in een wiel. Deelnemers werden uitgedaagd het wiel voor zichzelf in te vullen. ‘Dit instrument dwingt u om na de denken over vragen als: wat wil ik, wat zou ik willen veranderen, wat kan ik daar nu aan doen en wat houdt me tegen?’ Essentieel voor het gebruik van het model is dat de cliënt hem zelf invult.

ESSENTIEEL IN HET HERSTELPROCES: HET MAKEN VAN EEN EXPLICIETE KEUZE

Een valkuil voor veel zorgverleners is invullen wat voor iemand anders van toepassing is. Het wiel is een instrument om de cliënt zelf een beslissing te laten maken. ‘Het maken van een expliciete keuze is essentieel in het herstelproces. Vaak helpt het als de beslissing door de cliënt letterlijk wordt uitgesproken. Want iets dat letterlijk uitgesproken is, is gevoelsmatig meer waar.

MAXIMAAL LUISTEREN

Opnieuw worden deelnemers uitgedaagd met een opdracht. Doelstelling is maximaal naar elkaar te luisteren en even geen vragen te stellen. Huber: ‘Het voelt fijn om te ervaren dat iemand écht luistert. Gehoord en gezien worden is een van de diepste behoeftes van de mens. Als u uw gesprekspartner laat praten verdiept iemand zichzelf. Op deze manier laat u iemand dichter bij zijn of haar eigen motivatie komen. Want de beste adviezen, die komen uit uzelf.’ Alhoewel het moeilijk was vijf minuten lang enkel naar elkaar te luisteren, vonden de ervaringsdeskundigen het bovenal verfrissend niet steeds te hoeven horen: ‘Ja, dat herken ik!’

AAN DE SLAG MET HET TOEPASSEN VAN POSITIEVE GEZONDHEID

De praktijkgerichte kennismaking met het Positieve Gezondheidsconcept en de inspirerende woorden van Machteld Huber vormen een veelbelovend begin van de opleiding Ervaringsdeskundige in de Basis GGZ en het Sociaal Domein. Veel ervaringsdeskundigen gaan de komende weken aan de slag met het toepassen van het concept in eigen omgeving. Tips voor hen die daar eveneens mee willen starten heeft Huber zeker. Het boek ‘Goede GGZ’ staat volledig in het teken van Positieve Gezondheid en vol van mooie voorbeelden.

De eerstvolgende lesdag wordt verzorgd door Diana Piek, projectleider transformatie en zal gaan over het Sociaal Domein.