Het doel is om zicht te krijgen op dis-adaptieve patronen in je leven en in je werk. Je leert deze patronen los te laten en zo meer open te staan voor je eigen gevoelens en die van de anderen. Hierdoor leer je beter in staat te zijn om je te verbinden en je autonomie te ontwikkelen en te bewaren. Het maakt je tot een therapeut met een bredere en meer open blik op de werkelijkheid van de ander. Waardoor je de ander, je cliënt, meer veilige ruimte geeft om zich te helen.

Je zit op je werk in verschillende groepen, zoals je team. Het voordeel van leertherapie in een groep is dat je een groter bewustzijn ontwikkelt voor groepsprocessen, je gemakkelijker zichtbaar durft te zijn en beter grenzen te stellen, omdat je dat in de groep in een veilige omgeving met andere groepsleden oefent.

Hoe is het georganiseerd?
De groep is een gesloten groep, iedereen begint en eindigt op hetzelfde moment. Vooraf aan deelname van de groep krijgt iedereen individueel een intake met de twee therapeuten.

Volgens welke methode?
De groepspsychotherapie is volgens het Affect Fobie Therapie model. Affect Fobie Therapie is een kortdurende psychodynamische psychotherapie (KPD), door McCullough ontwikkeld. Zij beschouwt emoties als het belangrijkste motivatiesysteem bij het leren van mensen. Emoties vormen innerlijke, lichamelijke, signalen die ons bewust kunnen maken over onze relatie met de ander. Als wij die emoties en gevoelens (de benoeming van een emotie) afweren en niet in ons bewustzijn laten komen, missen we de adaptieve kracht van deze signalen in contact met de ander. De AFT conflict driehoek helpt ons bij bewustwording van dit mechanisme. We werken aan de afweer om zo toegang te krijgen tot de adaptieve gevoelens.

Meer informatie
Neem voor meer informatie of aanmelden contact op met:

Dick Aartsma, tel. 0647380573, aartsma.psychotherapie@gmail.com.

Prijna van Duuren, tel. 0636155871, prijnafrancisca@gmail.com.