De tram van Amsterdam CS naar het Leidse Plein doet er 15 minuten over en de bus van Eindhoven CS naar onze locatie toch ook? Daarbij kun je bij ons gratis parkeren. Terwijl je dit in de buurt van het Leidseplein minimaal 15 euro kost. Ik meen te mogen zeggen dat wij minimaal net zo goed bereikbaar zijn als alle andere RINO’s, met de kanttekening dat wij de ‘provincie’ zijn. Helaas wordt de afstand van Amsterdam naar Eindhoven als groter gezien dan de afstand van Eindhoven naar Amsterdam. Vreemd. Bereikbaarheid en afstand zien wij in het Zuiden vanuit een ander perspectief, zullen we maar zeggen. PS Bij ons ben je in 5 minuten op het vliegveld. Dat gaat je in de Randstad niet lukken!

Geen groei om groei
En toch… Onder de noemer KLASlokaal zijn we bij wijze van proef een groep in Zuid-Limburg gestart. Reistijd is zinloze tijd, dus als we ons dichterbij onze deelnemers kunnen organiseren, dan doen we dat. Dichter bij het werk van onze deelnemers en/of dichter bij de woonomgeving van onze deelnemers. In een tijd waar schaalvergroting monsterachtige vormen aanneemt, kiest RINO Zuid dus voor kleiner, nabijheid en fijnmazig. Om vervolgens te stuiten op een vreemde paradox. Om de kleinschaligheid te kunnen garanderen, hebben we namelijk een minimale omvang nodig en moeten we dus groeien. Maar RINO Zuid kiest niet voor de groei om de groei. Dan geloof ik meer in samenwerking met collega’s in het Land. Zo werken we binnen het EVC-traject voor GZ-psychologen en in de opleiding tot Orthopedagoog Generalist nauw samen met onze collega’s uit Nijmegen. De provinciale alliantie, zeg maar, waarbij Nijmegen net zover van Eindhoven ligt als Eindhoven van Nijmegen.

Marrik van Rozendaal
Directeur RINO Zuid