En het hele idee van keukentafelgesprekken blijkt niet te werken. De mensen van de gemeente die die keukentafelgesprekken voeren blijken niet voldoende deskundig te zijn om alle problemen die er zouden kunnen spelen goed in te schatten en vast te stellen. Wie zou dat nu kunnen verbazen vraag je je af?

Het hele idee van generalisten die in alle gevallen goed kunnen indiceren en goed kunnen verwijzen is vooral ingegeven vanuit een wantrouwen tegen specialisten. Het vaak gehoorde mantra bij beleidsmakers is dat specialisten altijd wel een reden vinden om hun specialisme toe te passen. ´Dus, die zetten we achteraan als alles al mislukt is.’

In het VNG magazine van september 2020 staat een artikel waarin een GGD directeur zegt dat de helft van alle ambtenaren psycholoog zouden moeten zijn. Hij zegt dat omdat gemeenten in zouden moeten zetten op ander gedrag van burgers. Dat geldt voor gezondheid, maar ook voor andere gemeentelijke thema’s als veiligheid en afvalscheiding.

Denken in termen van zorg is bij ambtenaren en gemeentelijke bestuurders verre van vanzelfsprekend. Geen gedoe en zorgen dat het allemaal rechtmatig is staat voorop.

Zomaar twee voorbeelden waar de roep om psychologen en hun kennis groot is. Goede psychologen helpen niet alleen mensen met psychische problemen. Ze kunnen ook een bijdrage leveren aan maatschappelijk problemen. Psychologische kennis is van onmisbare waarde voor mensen die het niet alleen kunnen, bij de keukentafelgesprekken en bij gedragsverandering van burgers. Volgens mij moet RINO Zuid een opleiding tot Maatschappelijk psycholoog (M-psycholoog) en keukentafel psycholoog (K-psycholoog) gaan ontwikkelen. Goed idee lijkt mij.

Marrik van Rozendaal