De uitvoering van het strategisch plan 2018 - 2022 ‘Vooroplopen en aanwakkeren’ verloopt volgens plan. Nagenoeg alle geformuleerde ambities en doelen werden uitgewerkt in concrete activiteiten.

Lees het jaarverslag hier: Jaarverslag 2019 (PDF)