Inventarisatie opleidingsplaatsen 2021 voor beschikbaarheidbijdrage
RINO Zuid inventariseert de opleidingsplaatsen ook op verzoek van het ministerie van VWS, dat zorgdraagt voor verdeling van de gesubsidieerde plaatsen. Het Toewijzingsorgaan opleidingsplaatsen (TOP) voert de procedure vervolgens uit. Alleen de door ons ingediende, erkende praktijkinstellingen komen in aanmerking voor deze beschikbaarheidbijdrage. Om in aanmerking te komen voor beschikbaarheidbijdrage geeft u bij ons aan voor welke opleidingen u een opleidingsplaats aanvraagt. Wij zetten de aanvragen uiterlijk eind maart 2020 door naar het TOP. De genoemde startmomenten zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

U kunt voor 2021 opleidingsplaatsen aanvragen voor de volgende opleidingen:

  • Gezondheidszorgpsycholoog volwassenen & ouderen (start in januari & september)
  • Gezondheidszorgpsycholoog kinderen & jeugd (start in januari & september)
  • Psychotherapeut volwassenen & ouderen (start in januari & september)
  • Psychotherapeut kinderen & jeugd (start in januari)
  • Orthopedagoog generalist * (start in januari & september)
  • Klinisch psycholoog ** (start in maart & september)

Aanvraag opleidingsplaats
Voor het aanvragen van een opleidingsplaats gebruikt u dit formulier. De regie op de aanvraagprocedure ligt bij de praktijkopleider van uw instelling. De praktijkopleider ontvangt deze aankondiging ook persoonlijk. Dient u voor het eerst een aanvraag voor een opleiding in? Kijk dan goed op onze website naar de erkenningsprocedure.

Medio maart ontvangt u van ons bericht welke opleidingsplaatsen wij doorleiden naar het Toewijzingsorgaan Opleidingsplaatsen (TOP). Ons uitgangspunt is dat aanvragen bij erkende opleidingsinstellingen in principe worden doorgeleid, maar TOP beslist uiteindelijk of een bijdrage wordt toegekend.

Vragen? Stel ze via praktijkinstellingen@rinozuid.nl.

* Voor de opleiding tot orthopedagoog generalist (OG) kunt u geen beschikbaarheids-bijdrage aanvragen. Wel vragen wij u uw wensen voor deze opleiding aan ons door te geven zodat wij tijdig zicht hebben op de opleidingsbehoefte.

** Bij voldoende belangstelling start RINO Zuid in 2021 een differentiatie Klinisch Psycholoog K&J in september.