RINO Zuid inventariseert jaarlijks welke praktijkinstellingen plaatsen willen aanvragen voor de opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog, Psychotherapeut, Orthopedagoog Generalist en Klinisch Psycholoog. We nodigen u hierbij uit om door te geven hoeveel personen u in 2024 wilt gaan opleiden voor een of meerdere van deze opleidingen. U kunt het gewenste aantal tot 15 februari 2023 aan ons doorgeven.

De regie op de aanvraagprocedure ligt bij de praktijkopleider van uw instelling. De praktijkopleider ontvangt deze aankondiging ook persoonlijk via e-mail. Dient u voor het eerst een aanvraag voor een opleiding in? Kijk dan goed naar de erkenningsprocedure op onze website.

Beschikbaarheidsbijdrage
RINO Zuid inventariseert de opleidingsplaatsen ook op verzoek van het ministerie van VWS, dat zorg draagt voor verdeling van de gesubsidieerde plaatsen. Alleen erkende praktijkinstellingen en door RINO Zuid toegekende opleidingsplaatsen komen in aanmerking voor deze beschikbaarheidsbijdrage. Kijk voor meer informatie over de beschikbaarheidsbijdrage op: www.rinozuid.nl/praktijkinstellingen/aanvraag-opleidingsplaatsen.

Medio maart ontvangt u van ons bericht welke opleidingsplaatsen wij doorleiden naar het Toewijzingsorgaan Opleidingsplaatsen (TOP), dit doen we uiterlijk eind maart. Ons uitgangspunt is in principe alle aanvragen door te leiden, TOP beslist uiteindelijk of een bijdrage wordt toegekend. U wordt hierover rechtstreeks door TOP geïnformeerd.

Opleidingen
U kunt voor 2024 een plaats aanvragen voor de volgende opleidingen (de genoemde startmomenten zijn onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen):

  • Gezondheidszorgpsycholoog V&O | start in januari & september
  • Gezondheidszorgpsycholoog K&J | start in januari & september
  • Psychotherapeut V&O, accent K&J | start in januari 1)
  • Orthopedagoog generalist | start in januari & september 2)
  • Klinisch psycholoog | start in januari & september
  • Aansluiting Master GZ | start in januari 3)

Informatie over de verkorte GZ-opleiding voor psychotherapeuten kan aangevraagd worden via praktijkinstellingen@rinozuid.nl. Jaarlijks is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor deze route.

1 ) De opleiding tot psychotherapeut wordt aangeboden in een drie- en vierjarige variant. Wij adviseren om de driejarige variant te overwegen omdat de deelnemer hiermee beter voorbereid is op de toekomstige ontwikkelingen in het beroepsveld.

2 )De opleiding tot orthopedagoog generalist wordt aangeboden in samenwerking met RadboudCSW. Voor deze opleiding kunt u geen beschikbaarheidsbijdrage aanvragen. Wel vragen wij u uw wensen voor deze opleiding aan ons door te geven zodat wij tijdig zicht hebben op uw opleidingsbehoefte.

3) In 2023 zal RINO Zuid starten met een pilot ‘Aansluiting Master GZ’. Afhankelijk van de uitkomsten van deze pilot beslissen we hoe de opleiding voor deze young professionals het beste vorm gegeven kan worden.

Vragen
Heeft u vragen over het aanvragen van opleidingsplaatsen? Stuur dan een e-mail naar praktijkinstellingen@rinozuid.nl. Voor vragen over de beschikbaarheidsbijdrage kunt u contact opnemen met het TOP of de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).