Petri Embregts heeft de rol van hoofdopleider vanuit een bijzondere leerstoel aan Tilburg University sinds 1 januari 2010 vervuld. In de afgelopen 7 jaar is zij leidend geweest in de modernisering van de opleiding, zodat deze beter aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderingen in de sector. Bovendien heeft zij het begrip attitude een prominente plaats binnen de opleiding gegeven. Haar verbindend vermogen en haar visie op psychologische zorg zijn hierbij een blijvend  fundament geweest.

RINO Zuid bedankt Petri Embregts voor haar inzet. In het voorjaar van 2017 zullen we op gepaste wijze afscheid van haar nemen.