Quin van Dam schreef hier onlangs een artikel over. Quin: 'Eerst laat ik zien wat doodsangst is, hoe deze angst in de therapie besproken kan worden en welke belemmeringen therapeuten daarbij ondervinden. Vervolgens belicht ik spijt vanuit de existentiële humanistische visie, en laat ik zien hoe therapie patiënten kan helpen met milde blik te reflecteren op hun verleden en te exploreren wat in de nabije toekomst voor hen van waarde is. De vraag ‘Wat als ik dat destijds gedaan had?’ wordt dan omgezet in: ‘Wat kan ik nu nog als ik anders handel dan destijds?’

Lees hier het artikel (PDF)

Meer weten over affectfobietherapie?

In september verzorgt Quin van Dam weer een module affectfobietherapie bij RINO Zuid. Kijk hier voor meer informatie.