Ik schrijf inderdaad: “ Als ik er als leek naar kijk zal het best zo zijn dat hij een bipolaire stoornis heeft, maar hij mankeert nog meer”. Je kunt dat uitleggen als een diagnose. Beperkt en rudimentair. Volstrekt ondeskundig, nergens op gebaseerd en incorrect. Maar ja, je wilt graag een beetje prikkelen in een blog. Verder zijn alle genoemde aandoeningen geciteerd uit het commentaar van ondeskundige mensen. Dus dat kan geen kwaad.  Toch zit de reactie waar ik het over had me niet lekker. Waarom? Omdat het waar is! Psychologen die bij RINO Zuid worden opgeleid hebben een beroepscode en vallen onder het tuchtrecht. Ik ben geen psycholoog, dus geldt dat niet voor mij, maar als directeur van RINO Zuid dien ik natuurlijk wel de hoogste standaard te hanteren. En dat heb ik hier niet gedaan. Ik zal daarin voortaan kritischer zijn naar mezelf. Beloofd!

Ik heb in de blog over Gordon juist de enorme meerwaarde van deskundigheid en wetenschappelijk onderbouwde psychologische kennis willen benoemen. Maar wij “gewone mensen” willen zo graag de mensen om ons heen snappen dat we onze Jip en Janneke kennis van de psychologie- opgedaan in de Libelle, Playboy of Linda - gebruiken om de ander te duiden en te snappen.

De afgelopen weken is weer eens duidelijk geworden hoeveel mensen met psychische problemen kampen.  In 2014 hadden volgens het CBS meer dan een miljoen Nederlanders een depressie. Er was een depressiegala naar aanleiding van de zelfmoord van Joost Zwagerman en er is tien miljoen uitgetrokken voor onderzoek naar depressie bij tieners. Vergeef ons niet-psychologen ons amateuristische gedoe en goedbedoeld geklets.  Laten we vooral koesteren dat de psychologie steeds wetenschappelijker en sterker wordt.