Gepersonaliseerde opleidingen
RINO Zuid heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om haar opleidingen tot GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog en Orthopedagoog generalist te modulariseren. Het grootste deel van de opleidingen bestaat nu uit modules van 30 uur die onderling uitwisselbaar zijn. Hierdoor kunnen onze deelnemers voor een deel zelf hun opleiding samenstellen. Zo sluiten onze opleidingen beter aan bij de vooropleiding, ambities en talenten van de deelnemers en kunnen praktijk en opleiden beter op elkaar aansluiten.

Onze manier van opleiden krijgt een landelijke basis in het project Gepersonaliseerd Opleiden. Op basis van aantoonbaar, eerder verworven competenties, kunnen deelnemers vrijstellingen of een aanvullend opleidingsaanbod gaan volgen.

Per 1 januari 2018 tarieven op maat
Voor deelnemers die na 1 januari 2018 bij RINO Zuid starten, gaan we onze prijzen afstemmen op onze modulaire opleidingen. De nieuwe opleidingsprijzen zullen bestaan uit een vast jaarbedrag per opleiding en de prijs voor alle gevolgde modules. Dat betekent, als een deelnemer minder modules volgt, ook de prijs van de totale opleiding lager zal zijn. Een logische consequentie. Hiermee wil RINO Zuid prijsbewust opleiden en een bijdrage leveren aan kostenbewuste zorg.

Onze opleidingen zijn kwalitatief hoogwaardig, gepersonaliseerd en hebben dus echt een zo laag mogelijke prijs. De zittende deelnemers gaan niet mee in dit nieuwe systeem. Zij betalen net als voorheen een standaardbedrag voor een volledige opleiding. Voordeel voor hen is dat de prijzen hiervoor in 2018, net als vorige jaar, niet worden geïndexeerd.

Vast jaarbedrag
Voor de deelnemers die starten na 1 januari 2018 gelden de volgende jaarbedragen:

Opleiding
GZ-psycholoog 2 jaar € 4.500,- € 9.000,-
Psychotherapeut 4 jaar € 4.100,-- € 16.400,-
Klinisch Psycholoog 4 jaar € 3.600,- € 14.400,-
Orthopedagoog Generalist 2 jaar € 4.500,- € 9.000,-

Prijs voor gevolgde modules
Naast het jaarbedrag betalen deelnemers die na 1 januari 2018 starten een bedrag van 20 euro voor ieder module-uur. Als een deelnemer vrijstellingen heeft, kan hij of zij kiezen (binnen wettelijke of beleidsregels) om geen modules te volgen en is er recht op een ‘korting’ van 20 euro per uur. Als er andere modules voor in de plaats worden gevolgd brengen we daarvoor 20 euro per uur in rekening. Afhankelijk van de landelijke regelgeving en het beleid van RINO Zuid kan dit dus leiden tot opleidingskosten die fors lager zijn. Maatwerktarieven noemen we dat. Ten slotte, als een opleiding sneller wordt doorlopen dan de genoemde jaren zal aan het einde van de opleiding de kortere periode verrekend worden. Als een opleiding langer dan 4 jaar duurt, zal een bedrag van 25 euro per maand in rekening gebracht worden.

Voor de standaard opleidingen komt dat neer op de volgende prijzen:

Opleiding
GZ Psycholoog 2 jaar 480 uren € 18.600,- (was € 18.885,-)
Klinisch Psycholoog 4 jaar 600 uren € 26.400,- (was € 26.450,-)
Orthopedagoog Generalist 2 jaar 480 uren € 18.600,- (was € 18.885,-)

De opleiding tot psychotherapeut kende ook in de voorgaande jaren geen standaard opleiding en standaardprijs.

De tarieven per 1 januari 2018 kunt u vinden op onze website bij de desbetreffende opleiding.