Bruggenbouwers

Samen met het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (RCSW) hebben we een nieuwe opleiding Orthopedagoog Generalist voor Zuid en Oost Nederland in de startblokken staan. Inhoudelijk en onderwijskundig state of the art. Dat is het leuke van nieuwe wetten, je kunt nog alle ruimte nemen om nieuwe dingen te ontwikkelen. Waar we ooit gezegd hebben dat in het theoretische deel de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en orthopedagoog generalist voor 2/3 overlappen, zien we dat het curriculum van de nieuwe OG-opleiding nog maar voor 1/3 overlapt met de opleiding tot GZ-psycholoog. De nieuwe opleiding OG is vooral gericht op verbinding maken en allianties aangaan om jeugd en verstandelijk beperkten te helpen. Daarmee leiden wij orthopedagogen op tot bruggenbouwers.

Onze nationale kinderombudsvrouw heeft al eens een pleidooi gehouden waarin ze zegt dat er bij iedere gemeente een orthopedagoog moet werken. Want daar ligt de verantwoordelijkheid voor opvoedingsondersteuning en jeugdzorg.  Als het ooit zover komt, hoop ik dat het allemaal OG-ers van RINO Zuid en het RCSW zullen zijn.

Er is jaren gesproken over een psychologisch en pedagogisch basisberoep in de Wet BIG. Die discussie lijkt voorlopig voorbij. Dat basisberoep gaat er voorlopig niet komen. Over 10 jaar weten we of dit een goed besluit is geweest. We zullen zien.

Marrik van Rozendaal
Directeur RINO Zuid