Wij zijn op zoek naar een club van mensen die samen onderzoeken op welke manier ontwikkelingen in de sector op een innovatieve manier benaderd kunnen worden en wat er voor nodig is om dit concreet handen en voeten te geven. Het idee daarbij is dat mensen met een frisse blik, in een inspirerende en uitdagende omgeving, met elkaar problemen en kansen signaleren, analyseren en oplossingen aandragen. Een manier om denkkracht te bundelen en als RINO Zuid suggesties op te pakken.

Graag willen we geïnteresseerden eerst online samen brengen op onze digitale leeromgeving  RINO Boulevard, om vervolgens samen na te denken over een aanpak voor deze innovatiewerkgroep. Vorm en aanpak liggen niet vast, maar willen we graag laten ontstaan vanuit het initiatief van de deelnemers. Daarbij geldt als uitgangspunt: dynamisch en gevarieerd.

Spreekt jou dit aan en wil je jezelf aanmelden, of graag meer informatie ontvangen, neem dan contact op met Steffie de Bont (marketing communicatie medewerker RINO Zuid), via mvanderburgt@rinozuid.nl.