Jongerenperspectief op de kaart
Ervaringsdeskundigheid speelt een steeds grotere rol in de GGZ. ‘Maar het is nog steeds niet altijd even gebruikelijk en er zou meer aandacht voor mogen zijn tijdens de opleidingen. Ik vind het heel mooi dat waar tijdens EFCAP (European Association for Forensic Child & Adolescent Psychiatry, Psychology & other involved professions) 2018 in Italië één keynote een ervaringsdeskundige was, er nu, in 2022, maar liefst drie ervaringsdeskundigen als keynote op het programma staan. Deze sprekers kunnen precies vertellen wat belangrijk is geweest tijdens het behandeltraject. En waarom de dingen fout gaan. Het is geen hype meer! Bij onderzoek spelen drie overlappende cirkels een rol: de deskundigheid van de professional, de deskundigheid van onderzoekers én ervaringsdeskundigheid.’

Wat kunnen we verwachten van EFCAP 2022?
‘Deelnemers aan EFCAP zijn een trouwe en hechte club mensen, die altijd komen, zelfs uit Australië en de Verenigde Staten. Het zal wennen zijn dat het congres nu in een online vorm is gegoten. Met meeting rooms proberen we ook nu de verbinding te creëren.

‘Zoals bij elke editie is er ook nu een erg hoge kwaliteit van lezingen. Ik kijk zelf uit naar het interview met Marianne Willard, moeder van ‘Iris’ door Jeanne van Loon (maatschappelijk werker bij GGzE Eenheid Kind en Jeugd). Maar ook naar Tonia Nichols, zij vertelt over het belang van aandacht hebben voor trauma’s bij jongeren die delicten plegen, zoals een hechtingsstoornis. Hiermee zie je de mens achter de jongere. Niet om het delict goed te praten, maar als verklarende factor. Verder ben ik ook heel blij met Prof. Bram Orobio de Castro, Prof. Prathiba Chitsabesan en Prof. Daniel Rijo op het programma. We hebben echt een hele mooie sprekersstal dit jaar!’

Het EFCAP congres (gericht op het forensische jeugdpsychiatrische veld) vindt online plaats van 18 tot en met 20 mei 2022. Voorafgaand aan het EFCAP congres 2022 organiseert RINO Zuid in samenwerking met de congresorganisatie twee interessante workshops op 17 mei. Kijk voor meer informatie hierover op : Pre-conference EFCAP congress - RINO Zuid

Nederlandse dag
Donderdag 19 mei staat naast het Engelstalige programma ook een Nederlandstalige dag op het programma. Chijs: ‘We willen gedragsdeskundigen en groepsleiding ook de gelegenheid geven om kennis op te doen. Taal blijkt soms toch een barrière. Ook als je niet werkzaam bent in het forensische werkveld is deze dag trouwens interessant: centraal staat hoe je jongeren en hun systeem in positie kunt brengen. Hoe doe je onderzoek? Hoe behandel je? De basishouding hierin is belangrijk.’

Wanneer kijk je tevreden terug op EFCAP 2022?
‘Ik hoop dat deelnemers straks terugkijken met het gevoel dat ze veel kennis op hebben gedaan en meer hebben geleerd over innovatie en scholing. Maar vooral ook dat, ondanks de online vorm, deelnemers ook tijdens deze editie de verbinding hebben gevoeld en bij hebben kunnen praten met collega’s.’

Kijk voor meer informatie en aanmelden op: www.efcap2022.com.