Een netwerk met een exclusief aanbod aan activiteiten voor deelnemers, docenten, praktijkopleiders, alumni, werkbegeleiders, supervisoren, bestuurders, directeuren en managers in de zorg die actief betrokken zijn bij RINO Zuid. Het aanbod richt zich op kennisdeling van actuele wetenschappelijke inzichten, wetenschappelijk denken en handelen. Activiteiten zijn gratis en waar het kan geaccrediteerd.

Daarnaast richten we ons met het nieuwe concept op onderzoek naar en gebruik van didactische en onderwijskundige concepten binnen RINO Zuid en de effectiviteit hiervan voor de praktijkuitoefening in het algemeen en het wetenschappelijk denken en handelen in het bijzonder.

Hoe ziet dat er dan uit?

We organiseren volgend jaar tal van activiteiten speciaal voor ons netwerk. Zowel online als lokaal komen er lezingen en masterclasses rondom nieuw wetenschappelijk onderzoek, korte bijeenkomsten gericht op de nieuwste psychologische en pedagogische interventies en lezingen met internationaal vermaarde sprekers.

De komende tijd geven we het programma vorm en bouwen we in samenwerking met ons netwerk deze nieuwe afdeling van de grond op. In december ontvangen de toekomstig leden een exclusieve uitnodiging om in het nieuwe jaar samen met ons een feestelijke start te maken.