Marrik van Rozendaal verwelkomt ruim 40 docenten die deze donderdag RINO Zuid hebben weten te vinden. De directeur spreekt over het toneelstuk ‘Pygmalion’ en de musicalversie ‘My Fair Lady’. Een onmogelijke combinatie, zo lijkt het. Toch zijn de boek en film onlosmakelijk verbonden met het RINO docentenbeleid.

Het Pygmalion-effect verwijst namelijk naar een proces waarbij hoge verwachtingen van iemand ook daadwerkelijk leiden tot hogere prestaties. “En ons Project Pygmalion heeft als uitgangspunt dat verwachtingen van de docent de vooruitgang van zijn leerling beïnvloedt”, aldus van Rozendaal. De meester-gezel-relatie staat centraal. Een student die niet het vertrouwen van zijn leermeester voelt, zal nooit excelleren. De rol van RINO in dit proces is het ontzorgen van de docent en zorgen voor de juiste leeromgeving.

Verantwoordelijkheid

docentendag-2017-groot-2.jpg

Hoogleraar opleidingskunde Filip Dochy gaat nog verder dan Van Rozendaal. “Stop met lesgeven! Het effect is te klein”, stelt Dochy. Een boude stelling. Afkeurend gebrom en ongemakkelijk gelach wisselen elkaar af onder de aanwezige docenten.

Dochy haast zich zijn stevige stelling te nuanceren. “Het is belangrijk dat studenten verantwoordelijkheid nemen”, zegt hij. Dat kan natuurlijk alleen als docenten bereid zijn verantwoordelijkheid te geven. “Ga dus niet herhalen wat je vooraf als voorbereiding hebt meegegeven. Zorg voor maximaal 25 minuten aan theoretische kennisoverdracht.”

Dochy gaat verder. Uit zijn onderzoek blijkt dat zelfsturing prestaties verbetert, dat leren emotie is en dat informeel onderwijs beter werkt dan ouderwets blokken. “Zorg voor urgentie. Bijvoorbeeld door een casus, ervaringsdeskundigheid, een project of probleem te introduceren.”

Een vakboek van voor tot achter uit je hoofd stampen is verleden tijd. Zoveel is duidelijk. Dochy stelt dus eigenlijk niet dat lesgeven overbodig is, maar dat het wel anders kan. En misschien wel moet. Veel aanwezige docenten slaken een zucht van verlichting.

Workshops en discussie

Na de lezingen is het tijd het geleerde in de praktijk te brengen. Alle aanwezigen verdelen zich over vier workshops. Zo is er de les over breinleren van assessmentpsycholoog Agaat Poorts. Door het ter plekke onthouden van rijtjes woorden leren de docenten dat focus en aandacht zorgen voor betere prestaties. Maak de informatie nuttig, voorstelbaar en creëer context.

Een paar deuren verder oefenen aanwezigen op gezond en boeiend spreken. Stemcoach Mariska Wessel legt uit: “Door te variëren, pauzes te laten vallen en het podium te pakken, breng je effectief informatie over.”

Na de eerste workshopronde komt iedereen bij elkaar voor een paneldiscussie. Iedereen mag meediscussiëren- en stemmen via telefoon of tablet. Het onderwerp feedback geven blijkt een heikel punt. Met feedback moet iets gedaan worden, een leraar moet zich leerbaar opstellen. Evaluatieformulieren zijn waardeloos als niet kritisch gekeken wordt naar wat geëvalueerd moet worden. Na de discussie is het tijd voor de tweede workshopronde.

Bij opleidingscoördinator van RINO Zuid, Linde van Helvert gaat de discussie evenwel vrolijk verder. Met behulp van stellingen bespreken de docenten hoe een goede les te ontwerpen.

docentendag-2017-groot-5.jpg

RINO’s opleidingsmanager Jeanette Beemster en trainee Multimedia en Onderwijs Ricky van Rensen vertellen over het gebruik van IT tools in het onderwijs. Op welke momenten rondom een les zou je IT technologie kunnen inzetten? Dat gaat verder dan alleen Facebook, Twitter en LinkedIn. Zo gaat het lang over het nieuwe leerplatform Leerrijk. Een platform waar, niet geheel toevallig, de onderwerpen van deze docentendag samenkomen. Een interactief platform, waar studenten zelf de regie krijgen over hun ontwikkeling.

Zie onze Facebookpagina voor meer foto's.