Wij denken hierbij aan een ervaren gedragsdeskundige (5+ jaar) die:

  • ruime ervaring heeft met het voeren van taxatiegesprekken volgens het scenariomodel;
  • (bij voorkeur) ervaring heeft als docent / trainer (groepsdynamica, etc.);
  • een rolmodel is voor deelnemers
  • de visie op onderwijs van RINO Zuid deelt en uitdraagt
  • minimaal 6 dagen per jaar inzetbaar is en zowel op onze locatie in Eindhoven als in company wil werken

Heb je interesse? Dan horen we graag van je!
Je kunt hiervoor contact opnemen met Erik van Boxtel (projectmanager marktverkenning) via erikvanboxtel@rinozuid.nl.

Landelijke ontwikkelingen rondom het signaleren van seksueel misbruik
Seksueel misbruik (grensoverschrijdend gedrag) binnen zorginstellingen voor mensen met een verstandelijke beperking is een actueel thema. Maar hoe ga je om met een cliënt die spontaan een (vage) onthulling doet die kan duiden op seksueel misbruik? In de module ‘taxatiegesprekken bij vermoeden van seksueel misbruik’ leer je een taxatiegesprek te voeren waarmee je zo’n (vage) onthulling kunt verhelderen en de hulpverlening goed en helder gestart kan worden. Docenten Henriette van der Aa en Sara Zwetsloot vertellen in een video meer over de training en de landelijke ontwikkelingen.