Dit betekent onder andere dat RINO Zuid aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet die door de overheid gesteld worden, zoals informatievoorziening, studiebegeleiding en docentenkwaliteit.

We zijn blij met dit “kwaliteitskeurmerk” dat als voordeel heeft dat we vrijgesteld zijn van btw.