Plaats: het Pesthuyspodium te Maastricht.

Zondag 18 februari 15.00 uur zal Lieneke Frerichs spreken over haar biografie van Nescio, leven en werk van J.H.F. Grönloh uit 2021. Psycholoog Johan Schokker reageert daarop vanuit een psychoanalytisch perspectief.

Nescio was de man die in 1918 een boek met drie verhalen publiceerde, getiteld ‘De uitvreter’, ‘Titaantjes’ en ‘Dichtertje’. Hij bleef zich lange tijd achter de naam Nescio verbergen en hield zich, ook toen bekend gemaakt was dat hij J.H.F. Grönloh jr heette, buiten de literaire wereld. Aanvankelijk viel zijn manier van schrijven uit de toon maar nu, meer dan een eeuw later, wordt hij gezien als een van onze grootste schrijvers en zijn werk wordt door velen bewonderd en gekoesterd. Uit de biografie rijst het beeld op van een gecompliceerd mens, enerzijds een hard werkende, plichtsgetrouwe zakenman, gehecht aan vrouw en kinderen, anderzijds een vrijheidszoeker die graag in Nederland rondzwierf. In zijn jeugd was hij zelf een opstandig ‘titaantje’ dat, toen hij geleidelijk promotie maakte van kantoorbediende tot directeur van een handelmaatschappij, bij de verachte ‘heren’ ging horen. Die tweespalt maakte zijn leven moeilijk; door te schrijven probeerde hij zich daaruit te redden. Hij uitte zich in verhalen maar ook in brieven: aan zijn gezin gedurende een reis van een half jaar door Brits-Indië, aan zijn dochters vanuit Amsterdam tijdens de hongerwinter. De vele niet eerder gepubliceerde fragmenten uit brieven en andere persoonlijke documenten laten eens te meer zien wat een groot stilist hij was.

Zondag 26 mei om 15.00 uur zal Aleid Truyens spreken over haar biografie “Leven in de verbeelding, Hella S. Haasse, 1918 – 2011”. Psychiater Greet Kuipers reageert daarop vanuit een psychoanalytisch perspectief.

Aleid Truijens laat zien hoe sterk Haasse’s leven en werk verweven zijn. We zien hoe het meisje dat tot haar twintigste in voormalig Nederlands-Indië woonde, zich ontwikkelde tot de grootste schrijfster uit ons taalgebied. Haasse mocht dan een zondagskind lijken, zelf vond ze haar leven verre van gemakkelijk. Ze probeerde het conventionele leven te leiden dat van haar verwacht werd, terwijl ze haar toevlucht zocht in haar verbeelding – alleen daar voelde ze zich thuis.

Boekhandel de Tribune zal aanwezig zijn met exemplaren van de biografieën

Bestellen: kaarten zijn te verkrijgen via de website van het Pesthuyspodium, www.pesthuyspodium.nl

Namens de Stichting Breukvlakken en de PAK Zuid Nederland

Thom van Lierop

Klinisch psycholoog/psychoanalyticus