Heeft u een opleiding pedagogiek, psychologie of geestelijke gezondheidskunde afgerond en bent u geregistreerd als basis orthopedagoog bij de NVO? Heeft u daarnaast werk op het niveau van een academisch geschoold orthopedagoog in een erkende praktijkinstelling? Dan heeft u de juiste basis om opgeleid te worden als orthopedagoog-generalist. 

Als orthopedagoog-generalist richt u zich op het kind, de ouders en andere betrokkenen in het opvoedingsproces. Interactie tussen het kind en de ouders en de bredere maatschappelijke context staan centraal. U maakt gebruik van effectieve methodieken en werkwijzen en bent in staat om vanuit een kritische, professionele en academische houding ontwikkelingen in het orthopedagogisch vakgebied te volgen en te implementeren, waarmee u een bijdrage levert aan de kwaliteit van de zorg van een instelling.

Leren maakt beter.

Voor meer informatie klik hier.