Om trauma en EMDR onderwijs te kunnen blijven bieden aan onze deelnemers maakten wij afspraken met twee BIG-geregistreerde docenten met de nodige opleidingen en ervaring op het gebied van EMDR. De VEN stelt echter dat het hen als lid van de VEN niet toegestaan is om te onderwijzen in EMDR therapie zolang zij niet als ‘EMDR Europe Trainer’ zijn geaccrediteerd. Echter, nergens uit de VEN statuten of het opleidingsreglement volgt dat dit verboden is.

Dit standpunt van de VEN heeft het gevolg dat, aangezien er maar een zeer beperkt aantal leden van de VEN überhaupt de titel ‘EMDR Europe Trainer’ dragen, de duizenden andere VEN-leden nooit les mogen geven, althans niet als zij lid van de VEN willen blijven. Leden die allemaal hun sporen hebben verdiend en waarvan de VEN eerder zelf nog aangaf dat zij, ten behoeve van hun lidmaatschap, deugdelijke en geaccrediteerde opleidingen hadden genoten. Het lijkt er dan ook meer op dat het standpunt van de VEN ingezet is om de belangen van de huidige (en toekomstige) EMDR Europe Trainers te beschermen.

Hiermee lijkt de VEN de belangen van de door haar geregistreerde trainers en geaccrediteerde opleidingen belangrijker te vinden dan het algemene belang van de (betaalbare) Nederlandse gezondheidszorg. RINO Zuid vindt dit een onwenselijke situatie en is van mening dat hierdoor de toegankelijkheid van EMDR voor patiënten onnodig wordt beperkt. Wij zullen dit dan ook melden bij de Kamercommissie Zorg van de Tweede Kamer en de zorgverzekeraars.