De oproep om zo veel mogelijk thuis te blijven en 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, hebben ieders leven beïnvloed. Specifieke maatregelen tijdens de ‘intelligente lockdown’ zoals het sluiten van scholen en dagverblijven en een bezoekverbod voor zorginstellingen, hebben ook grote impact gehad op mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgbegeleiders van mensen met een verstandelijke beperking.

De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB; Tranzo, Tilburg University) heeft onder leiding van prof. dr. Petri Embregts onderzoek gedaan naar de impact van de corona-uitbraak op het leven van mensen met een verstandelijke beperking, hun naasten en zorgprofessionals. Daartoe zijn zij gedurende de lockdown periode meermalen geïnterviewd.

De resultaten op basis van deze interviews zijn beschreven in wetenschappelijke artikelen. Op basis daarvan zijn eveneens toegankelijke factsheets opgesteld. Deze zijn op te vragen bij Luciënne Heerkens, kennismanager van de AWVB, via g.c.j.heerkens@uvt.nl.

Teal Business Skills Gradient General Linkedin Banner.png

Om de langere termijn impact van de coronacrisis in kaart te brengen, zullen mensen met een licht verstandelijke beperking, ouders van een kind met een verstandelijke beperking en zorgprofessionals het komende jaar met interviews gevolgd worden. Op basis van de interviews wordt tevens een vragenlijst ontwikkeld die de AWVB breed en periodiek onder mensen met een licht verstandelijke beperking, ouders van een kind met een verstandelijke beperking en zorgbegeleiders zal verspreiden.