Efficiënter en sneller vinden wat je zoekt
Philippe Habets is ontwikkelaar van EvidenceHunt en maakt daarmee betrouwbaar medisch wetenschappelijk bewijs een stuk toegankelijker. Dat doet hij samen met Christiaan Vinkers. Of je nu op zoek bent naar klinische onderzoeken in de oncologie, het nieuwste bewijs in bepaalde ziektegebieden, of klinisch bewijs over een specifiek geneesmiddel wilt identificeren: hoe haal je eenduidige informatie uit enorme hoeveelheden literatuur? Het idee daarachter is tweeledig. Philippe: ‘Enerzijds is al die expertise natuurlijk leuk voor onszelf en onze publicaties maar we wilden ook iets maken wat voor iedereen bruikbaar is. Studenten, beleidsmakers, psychologen en hulpverleners. En zo werken we aan een probleem wat ook wij als onderzoekers ervaren: uitzoeken wat er bekend is in de literatuur is een enorm tijdrovend proces. Dat kan een stuk sneller.’ Zo wordt de drempel om dingen uit te zoeken veel lager.

Blue Modern Webinar Countdown Timer  (2)


AI in het onderwijs vraagt om andere skills
In het onderwijs verwachten we van studenten dat ze kritisch zoeken naar medische evidence. En de skills die daarvoor nodig zijn, veranderen met de komst van AI. Gelukkig is daar aandacht voor in de module evidence-based mental health in de GZ-opleiding bij RINO Zuid. ‘We leren deelnemers hoe ze met dit soort nieuwe technieken omgaan. Hoe je kritisch naar de resultaten kijkt en hoe je ze beoordeelt op bijvoorbeeld betrouwbaarheid of validiteit. Dat je ze toetst aan je eigen visie of conclusie. Is er verschil? Kijk dan of je iets gemist hebt of dat het model bijvoorbeeld iets zegt waar je het mee oneens bent. En we leren je de resultaten in de juiste context plaatsen. We oefenen hoe je een zoekvraag goed opbouwt met bijvoorbeeld relevante keywords of factoren en randvoorwaarden.’

Zo schrijf je een sterke prompt
Als je een zoekvraag opbouwt dan doe je dat volgens de CAT: Critically Appraised Topic. Doe je bijvoorbeeld wel eens psychologische therapieën via videobellen? Dan kan je vraag zijn: is er effectief bewijs dat therapie via videobellen minder effectief is dan face to face therapie? ‘Met ons platform kun je een PICO-search (Patient, Intervention, Comparison, Outcome) doen. Dat is een veelgebruikte methode om een onderzoeksvraag te stellen en te beantwoorden in de gezondheidszorg. Zo ziet dat er dan ongeveer uit: Patiënt – jongeren tussen de 16 en 20 jaar. Intervention - videobellen cognitieve gedragstherapie. Comparison – coginitieve gedragstherapie face to face. Outcome - effectiviteit van de therapie: bijvoorbeeld een daling in de meting van depressieve symptomen. Afhankelijke van je zoekterm en hoe compleet je bent in het stellen van je vraag, krijg je de beste resultaten.’

Inspelen op de kennisemancipatie
Informatie is in deze tijd steeds toegankelijker. En vaker kiezen we voor informed decision making in de geestelijke gezondheidszorg. ‘Daarom is het belangrijk dat veel meer mensen toegang krijgen tot relevante medische kennis. En hun informatie niet halen uit TikTok-filmpjes bijvoorbeeld. Kennisemancipatie voegt waarde toe als je laagdrempeliger toegang hebt tot kennis.’ EvidenceHunt maakt de toegang tot medische kennis makkelijker en laagdrempeliger. ‘Vooral bij medische kennis en onderzoek is het belangrijk dat de informatie ook betrouwbaar en navolgbaar is. In ChatGPT kun je ook van alles vragen en dan krijg je een aannemelijk antwoord terug. Maar waar die informatie vandaan komt, weten we niet precies. En dat is juist bij medische informatie wél heel belangrijk. Dat er een gedegen bron en wetenschappelijke onderbouwing aan de output ten grondslag ligt. Wij bieden een platform waarbij je naast een antwoord op je vraag ook na kunt gaan op welke onderzoeken en artikelen dat antwoord gebaseerd is en wat er dan in die artikelen staat.’

We krijgen betere zorg door AI
Als clinicus en psycholoog ben je waarschijnlijk niet de hele dag alleen maar evidence aan het opzoeken. Maar we stimuleren evidence based werken door de drempel te verlagen. Enerzijds zijn er hulpverleners die bepaalde dingen wel willen weten maar het nu niet opzoeken door tijdgebrek. Als zij dat nu wél gaan doen, verhoogt dat de kwaliteit van de zorg. Anderzijds worden er weinig richtlijnen en regels hernieuwd. Het kan zomaar voorkomen dat er een richtlijn 5 of soms zelfs 10 jaar niet herzien is. Terwijl er wel al ontzettend veel nieuwe onderzoeken zijn gedaan. Als je dan een cliënt of situatie hebt die buiten de richtlijnen valt, dan kun je je makkelijker baseren op actuele onderzoeken en bewijzen. Dat zorgt óók voor kwalitatief hoogwaardige zorg.’

De zorgprofessional van de toekomst krijgt zeeën van tijd
Althans, dat is wat Philippe denkt dat AI de geestelijke gezondheidszorg brengt. Tijd. ‘Dit soort tools maken wat mij betreft het werk vooral een stuk makkelijker en minder tijdrovend. Juist datgene wat mensen nu vaak tegenhoudt: urenlang zoeken in PubMed is straks niet meer nodig. Een behandelaar kan op die manier veel meer factoren meenemen in zijn behandelplan. De evidence kan als informatie meewegen in je behandeling. Het vraagt ook andere skills van professionals. Je hoeft niet zozeer goed te zijn in het zoeken van evidence maar wél in het plaatsen van die evidence in het individuele kader van je cliënt. Zo ben je straks steeds minder bezig met vervelende administratieve klusjes maar laat je meer overkoepelend en breder alle factoren meewegen. De enorme administratieve last gaan we met dit soort tools terugdringen.’

Wil je meer weten over AI?
Tijdens het congres 'Tech & ínnovaties in de ggz' (mede georganiseerd door RINO Zuid) op 21 november 2024 in Eindhoven richten we de blik op de toekomst. Wees erbij en laat je inspireren door onder andere Floortje Scheepers, Philippe Delespaul, Mike van Rijswijk en vele anderen (bekijk hier het programma)