Samenvatting
Een negatief zelfbeeld is bij veel psychiatrische stoornissen een bekend symptoom. In veel behandelingen, zoals de cognitieve gedragstherapie (CGT) en psychodynamische therapie (PD), wordt daar dan ook mee gewerkt. Bij CGT richt men zich op het zelfbeeld, terwijl men bij PD met het zelfbeeld en het beeld van de ander werkt. In hun artikel ‘Negatief beeld van het zelf en de ander; tweeledige aanpak bij affectfobie-therapie’ tonen Quin van Dam en Dorien Philipszoon hoe men met de affectfobietherapie (AFT), een representant van PD, dit tweeledig focus onder de loep neemt. Bij vergelijking van de tweeledige AFT-aanpak met de enkelvoudige CGT-behandeling blijkt dat beide benaderingen leiden tot verbetering van het zelfbeeld, het beeld van de ander en het interpersoonlijk functioneren.

Artikel AFT behandeling Negatief zelfbeeld (PDF)

Wil je meer weten over AFT of je inschrijven voor een module? Kijk dan op: https://rinozuid.nl/aanbod/affectfobietherapie