Thijs heeft aan de wieg van de OG-opleiding gestaan en in de 10 jaar als hoofddocent een belangrijke bijdrage geleverd aan de opleiding. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor het feit dat hij zich steeds met hart en ziel heeft ingezet.