Agnes Scholing 
Per 1 mei 2015 werd prof. dr. Agnes Scholing benoemd als nieuwe hoofdopleider van de opleiding tot psychotherapeut bij RINO Zuid. Gelijktijdig is zij benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Open Universiteit op de leerstoel ‘Psychotherapie in de context van wetenschap-werkveld-onderwijs’.

8 jaar later neemt Agnes afscheid van RINO Zuid om te gaan genieten van haar welverdiende pensioen. In de afgelopen 8 jaar heeft Agens de opleiding tot psychotherapeut gemoderniseerd qua inhoud en vorm. Het wetenschappelijk fundament van de opleiding is versterkt en de referentiekaders zijn vervangen door universele factoren als vertrekpunt. Daarmee is de opleiding tot psychotherapeut klaar om vanuit een stevige positie de eventuele samenvoeging met de klinisch psycholoog aan te gaan. 

Bas van Alphen
Met ingang van 1 december 2017 werd Prof. dr. Bas van Alphen benoemd tot bijzonder hoogleraar van de leerstoel ‘Beroepsopleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog’ bij het departement Medische en Klinische Psychologie aan Tilburg University. In het verlengde hiervan werd hij benoemd tot hoofdopleider bij RINO Zuid. Daarmee kreeg hij de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid voor de opleiding van psychologen in de gezondheidszorg in Zuid-Nederland.

Na bijna 6 jaar neemt Bas afscheid van RINO Zuid om zich meer te richten op de doelgroep ouderen. Bas heeft als hoofdopleider een belangrijke bijdrage geleverd aan de bredere inzetbaarheid van GZ-psychologen in meerdere sectoren. Zijn bevlogen en verbindende stijl hebben een nieuw fundament gelegd waarbij wetenschap en nieuwe competenties volop ruimte hebben gekregen in de opleiding.

Ron Scholte
Per 1 januari 2019 werd prof. dr. Ron Scholte benoemd als hoofdopleider van de opleiding tot Orthopedagoog Generalist Zuidoost Nederland. Deze opleiding is een samenwerking tussen RINO Zuid en het RadboudCSW. Sinds 2018 nam Ron de rol van plaatsvervangend hoofdopleider en kwartiermaker van deze opleiding voor zijn rekening. De functie van hoofdopleider voor de OG ZON voelde als een logische vervolgstap.

Ron heeft met het oog op de BIG-erkenning van de Orthopedagoog Generalist het stokje overgenomen van de toenmalige hoofdopleider en vanuit het begrip alliantie de opleiding vorm gegeven. Als kwartiermaker was hij een onmisbare schakel in de samenwerking tussen RINO Zuid en de Radboud Universiteit waardoor de opleiding met een eigen krachtig profiel is uitgegroeid  tot de grootste OG-opleiding van Nederland.

Uiteraard nemen we op gepaste wijze afscheid van onze hoofdopleiders. Dit zal plaatsvinden op 20 januari 2023.