De opleiding RITHA Practitioner vormt een aanvulling op onze leerlijn hoogbegaafdheid, en wordt zowel in het Nederlands als Engels aangeboden. Met deze opleiding willen we zowel nationaal als internationaal de kennis en vaardigheid op het gebied van signaleren, begeleiden en adviseren van hoogbegaafden in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en in de adviespraktijk vergroten.

Samenwerking intensiveren

De opleiding tot RITHA Practicioner van het RadboudCSW heeft sinds de start te maken met een grote belangstelling van zowel Nederlandse als internationale cursisten. Nieuwe mede-opleiders moeten helpen de toestroom aan studenten de komende jaren aan te kunnen. Zo ondersteunt de CED-Groep/Het ABC het RadboudCSW sinds eind 2019 bij het adviseren, trainen en coachen van professionals die in het onderwijs en de kinderopvang te maken krijgen met hoogbegaafde leerlingen. RINO Zuid is daarmee de tweede Nederlandse opleidingspartner van de opleiding tot RITHA Practitioner. Eerder sloegen RINO Zuid en RadboudCSW al de handen ineen bij de opleiding tot Orthopedagoog Generalist Zuid- en Oost-Nederland (OG-ZON).

Korter traject

De opleiding die in samenwerking met RINO Zuid in Eindhoven wordt gegeven is de nieuwe, korte, variant van de Radboud International Training on High-Ability (RITHA). Al meer dan 25 jaar biedt de Radboud Universiteit de ECHA opleiding tot Specialist Hoogbegaafdheid aan. De afgelopen vier jaar is die opleiding, onder leiding van hoofdopleider dr. Lianne Hoogeveen en plaatsvervangend hoofdopleider Sven Mathijssen, MSc, binnen het RadboudCSW intensief doorontwikkeld. Het resultaat is een state-of-the-art, grotendeels online opleiding op het gebied van hoogbegaafdheid, die twee jaar duurt. Studenten die het korte traject tot RITHA Practitioner voltooid hebben, zijn al na één jaar in het bezit van het internationaal erkende ECHA Certificaat.

Doorstromen naar ECHA Diploma

Het korte traject richt zich met name op professionals, zoals leerkrachten, docenten, adviseurs, pedagogen of psychologen, die graag meer inzicht willen in hoe het signaleren, begeleiden en adviseren van (hoog)begaafden in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en in de adviespraktijk werkt. Deelnemers die vervolgens RITHA Specialist willen worden, kunnen instromen in de RITHA Specialist opleiding van RadboudCSW en alsnog het predicaat ‘Specialist’ en daarmee het ECHA Diploma behalen.

Online én face-to-face

Met RITHA doen studenten zowel zelfstandig als samen met een groep internationale medecursisten leerervaringen op: online in de leeromgeving en face-to-face in de seminars die aan het begin, in het midden en aan het eind van de opleiding gepland zijn. Het online leren bestaat uit een goed ingerichte leeromgeving met studiemateriaal (artikelen en video’s), opdrachten, discussiefora, tests, quizzen en online meetings.

Meer weten?

De opleiding tot RITHA practitioner wordt vanaf het najaar verzorgd door RINO Zuid. Op https://rinozuid.nl/aanbod/ritha-practitioner/ vind je meer inhoudelijke informatie over de module en kun je je aanmelden voor de wachtlijst.