De opleidingen in de psychologie zijn behoorlijk goed op orde. Ze worden hoog gewaardeerd en er is via hoofdopleiders een uitstekende verbinding tussen de wetenschap en de praktijk. De opleidingen zijn flexibel, snel op en af-schaalbaar, relatief goedkoop en er spelen weinig institutionele belangen. Prachtige opleidingen in een prachtig netwerkconstruct. Er zijn opvattingen dat er te weinig opleidingsplaatsen zijn en dat er daarom te weinig GZ-psychologen zijn. Op die opvatting valt veel af te dingen. Heel veel! Maar, om dit vermeende probleem op te lossen worden er, op initiatief van de opleidingsraad van de FGZPT, miljoenen uitgegeven aan een uitgebreid overlegcircus. Waarbij geen antwoord op het vermeende probleem wordt gezocht, maar nieuwe structuren en instituties worden gebouwd.

Als er al een probleem was in het opleiden van psychologen (hetgeen ik ten zeerste betwijfel), dan had ik ons een bromvlieg gegund, die gericht eventuele problemen zou oplossen. Helaas lijkt het PAPV-programma een olifant te zijn die vooral scherven en schade veroorzaakt en niets oplost wat met een slimme vlieg wel gelukt was. Helaas …

Marrik van Rozendaal