Cruciaal doel is het stimuleren en initiëren van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen in Nederland en Vlaanderen om de hoogcomplexe zorg aan deze doelgroep te optimaliseren. Van meet af aan is RINO Zuid betrokken geweest bij EPO in de facilitering van EPO-meetings en congressen. Op 1 maart bereikte EPO haar 50ste bijeenkomst en daarbij werd stilgestaan bij de (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen op latere leeftijd en de wijze waarop EPO hierop kan voorsorteren.

Een verslag van Prof. dr. Bas van Alphen, voorzitter EPO:

Op woensdag 1 maart vond de 50e bijeenkomst van het Expertpanel Persoonlijkheid & Ouderen (EPO) plaats. Dit expertpanel is in 2006 gestart in het voormalig RINO Zuid gebouw aan de Stratumsedijk in Eindhoven met Dr. Dre Bosma als RINO directeur. Hij gaf destijds toestemming dat RINO Zuid onze EPO vergaderingen zal faciliteren waarvan we nog steeds, ook vandaag dankbaar gebruik van maken.

Het idee van EPO is om kennis op het gebied van persoonlijkheid en persoonlijkheidsstoornissen in Nederland en Vlaanderen intern te bundelen en te verspreiden aan de hand van publicaties, academisch en postacademisch onderwijs en voordrachten op nationale en internationale congressen. Deze kennisverspreiding wordt verricht door en is gericht op meerdere disciplines van psychologen, artsen en verpleegkundigen in de ouderenzorg.

Naast deze continuïteit van 17 jaar door verbinding met het thema is er vanuit EPO ook een aantal concrete producten afgeleverd. Een aantal voorbeelden en bij lange na niet uitputtend zijn:

  1. Een Nederlands-Vlaamse Delphi-studie in 2006 over de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen dat heeft geresulteerd in een Nederlandstalige publicatie in het Tijdschrift voor Psychiatrie en een Engelstalige publicatie in Clinical Gerontologist. Deze studie vormde de basis de definiëring van de laat ontstane persoonlijkheidsstoornis en indicatiecriteria voor specifieke behandelniveaus. En werd gekruisvalideerd in de VS. Vervolgens nam EPO deel aan meerdere nationale en internationale expert-opinie studies op het gebied van schematherapie, VERS, GIT-PD en klinische stadiering bij ouderen met persoonlijkheidsstoornissen. Hieruit volgen een indrukwekkend aantal (inter)nationale publicaties.
  2. Ook werd in 2006 binnen het curriculum persoonlijkheidsstoornissen van Benicke het 1e congres over ouderen met persoonlijkheidsstoornissen georganiseerd in Maarsen. Dit congres werd mede georganiseerd en volledig inhoudelijk vormgegeven door EPO. En er volgden nog meerdere congressen door EPO geïnitieerd waaronder het 10-jarig jubileumcongres van EPO bij RINO Zuid in 2016.
  3. In 2010 verschijnt door uitgever Hogrefe het eerste Nederlandstalige boek over persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen volledig onder redactie en auteurschap vanuit EPO. In 2018 komt het eerste handboek tot stand, uitgegeven door de Tijdstroom. In het 22 hoofdstukken tellend handboek over persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen drukt EPO een overduidelijk stempel in auteurschappen en redactie.

Samenvattend, EPO is een productieve club en last but not least leveren de panelleden een belangrijk bijdrage aan zowel generalistisch als specialistisch postacademisch onderwijs.

EPO logo.png