Zingevingsvragen in de POH-ggz spreekkamer

Home > Aanbod > Zingevingsvragen in de P…

Over deze module

Ben je werkzaam als POH-ggz in een huisartsenpraktijk? Wil je vanuit je eigen geraaktheid met levensvragen én in het kader van je professionele ontwikkeling een andere benaderingswijze leren kennen? Dan is deze module iets voor jou.

Een van de taken van een POH-ggz is dat zij/hij psychische en psychosomatische klachten van de patiënt helpt ...

Ben je werkzaam als POH-ggz in een huisartsenpraktijk? Wil je vanuit je eigen geraaktheid met levensvragen én in het kader van je professionele ontwikkeling een andere benaderingswijze leren kennen? Dan is deze module iets voor jou.

Een van de taken van een POH-ggz is dat zij/hij psychische en psychosomatische klachten van de patiënt helpt verlichten. De ervaring leert dat niet alles in het leven zich laat verlichten of oplossen. Te denken valt aan het verlies van een geliefde, gedwarsboomde dromen over het leven of een afnemende gezondheid. Juist in de spreekkamer van de POH-ggz kan een benadering vanuit het ‘’niet-weten’’ door de POH-ggz helpend en helend werken.

Deze training toont hoe een praktijkondersteuner vanuit een niet-weten veel voor een patiënt kan betekenen. Aan de hand van inleidingen in het gedachtegoed van Hartmut Rosa en Viktor Frankl gaan we praktisch aan de slag. Het doel van de module is leren en ervaren hoe een praktijkondersteuner van betekenis voor een patiënt kan zijn (het luisteren) zonder dat de praktijkondersteuner zijn probleem of vraag oplost (niet-weten).

ER IS NOG RUIMTE

Inhoud van de module

 • Maak kennis met het gedachtegoed van de Duitse socioloog Hartmut Rosa (in het bijzonder zijn gedachten over ‘resonantie’) en de Weense psychiater Viktor Frankl (in het bijzonder zijn beeld van de mens);
 • Je gaat oefenen in het voeren van gesprekken om te luisteren vanuit een niet-weten;
 • Je leert een sociale kaart te maken en/of actualiseren om bij niet psychisch georiënteerde levensvragen door te verwijzen;
 • Je gaat oefenen met ‘resonantie’ vanuit een niet-weten. Je hebt hierbij de ruimte om eigen praktijksituaties in te brengen, waarin je niet goed weet wat te doen.

Docent(en)

RINOzuid

mevr. Mieke Buuts

Mieke Buuts is POH-ggz en tevens opgeleid tot geestelijk begeleider aan het Titus Brandsma Instituut en aan de Academie voor Geesteswetenschappen. Daarnaast heeft zij een (voor)opleiding voor Logotherapie en Existentie analyse voltooid aan de Academie voor Logotherapie. Zij is als POH-ggz verbonden aan Huisartsenpraktijk Boekel.

RINOzuid

mevr. Ellen van Son-de Waard

Ellen van Son is opgeleid in het gedachtegoed van Viktor Frankl en Hartmut Rosa en doceert hierover aan de Academie voor Geesteswetenschappen en Academie voor Logotherapie. Daarnaast is zij als directeur verbonden aan de Vereniging leven met dood.

Accreditatie

LV POH-GGZ (In behandeling)

Leerlijn

Begeleiding

Leerroute

(NS) Nascholing

Omvang

12 uur

Zelfstudie

3 uur

Kosten

€ 395,00

Niveau & Instroomeisen

Je bent POH-ggz en werkzaam in een huisartsenpraktijk.

Doelgroep

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd
 • Ouderen
 • Volwassenen
 • Rooster

  Locatie: Eindhoven

  4 oktober 2024

  Ochtend (09:30 - 12:30)

  4 oktober 2024

  Middag (13:30 - 16:30)

  7 november 2024

  Avond (17:00 - 20:30)

  Over deze module

  Ben je werkzaam als POH-ggz in een huisartsenpraktijk? Wil je vanuit je eigen geraaktheid met levensvragen én in het kader van je professionele ontwikkeling een andere benaderingswijze leren kennen? Dan is deze module iets voor jou.

  Een van de taken van een POH-ggz is dat zij/hij psychische en psychosomatische klachten van de patiënt helpt ...

  Ben je werkzaam als POH-ggz in een huisartsenpraktijk? Wil je vanuit je eigen geraaktheid met levensvragen én in het kader van je professionele ontwikkeling een andere benaderingswijze leren kennen? Dan is deze module iets voor jou.

  Een van de taken van een POH-ggz is dat zij/hij psychische en psychosomatische klachten van de patiënt helpt verlichten. De ervaring leert dat niet alles in het leven zich laat verlichten of oplossen. Te denken valt aan het verlies van een geliefde, gedwarsboomde dromen over het leven of een afnemende gezondheid. Juist in de spreekkamer van de POH-ggz kan een benadering vanuit het ‘’niet-weten’’ door de POH-ggz helpend en helend werken.

  Deze training toont hoe een praktijkondersteuner vanuit een niet-weten veel voor een patiënt kan betekenen. Aan de hand van inleidingen in het gedachtegoed van Hartmut Rosa en Viktor Frankl gaan we praktisch aan de slag. Het doel van de module is leren en ervaren hoe een praktijkondersteuner van betekenis voor een patiënt kan zijn (het luisteren) zonder dat de praktijkondersteuner zijn probleem of vraag oplost (niet-weten).

  Rooster

  Locatie: Eindhoven

  4 oktober 2024

  Ochtend (09:30 - 12:30)

  4 oktober 2024

  Middag (13:30 - 16:30)

  7 november 2024

  Avond (17:00 - 20:30)

  Inhoud van de module

  • Maak kennis met het gedachtegoed van de Duitse socioloog Hartmut Rosa (in het bijzonder zijn gedachten over ‘resonantie’) en de Weense psychiater Viktor Frankl (in het bijzonder zijn beeld van de mens);
  • Je gaat oefenen in het voeren van gesprekken om te luisteren vanuit een niet-weten;
  • Je leert een sociale kaart te maken en/of actualiseren om bij niet psychisch georiënteerde levensvragen door te verwijzen;
  • Je gaat oefenen met ‘resonantie’ vanuit een niet-weten. Je hebt hierbij de ruimte om eigen praktijksituaties in te brengen, waarin je niet goed weet wat te doen.

  Docent(en)

  RINOzuid

  mevr. Mieke Buuts

  Mieke Buuts is POH-ggz en tevens opgeleid tot geestelijk begeleider aan het Titus Brandsma Instituut en aan de Academie voor Geesteswetenschappen. Daarnaast heeft zij een (voor)opleiding voor Logotherapie en Existentie analyse voltooid aan de Academie voor Logotherapie. Zij is als POH-ggz verbonden aan Huisartsenpraktijk Boekel.

  RINOzuid

  mevr. Ellen van Son-de Waard

  Ellen van Son is opgeleid in het gedachtegoed van Viktor Frankl en Hartmut Rosa en doceert hierover aan de Academie voor Geesteswetenschappen en Academie voor Logotherapie. Daarnaast is zij als directeur verbonden aan de Vereniging leven met dood.

  ER IS NOG RUIMTE

  Accreditatie

  LV POH-GGZ (In behandeling)

  Leerlijn

  Begeleiding

  Leerroute

  (NS) Nascholing

  Omvang

  12 uur

  Zelfstudie

  3 uur

  Kosten

  € 395,00

  Niveau & Instroomeisen

  Je bent POH-ggz en werkzaam in een huisartsenpraktijk.

  Doelgroep

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd
 • Ouderen
 • Volwassenen