Veilig contextueel begeleiden: psychiatrische aandoeningen

Home > Aanbod > Veilig contextueel begel…

Over deze module

Op verzoek van NEOS hebben wij de leergang Veilig Contextueel Begeleiden van Kinderen en Gezinnen ontwikkeld. Uitgaande van de visie dat kwetsbare mensen het vermogen hebben tot herstel en verantwoordelijk zijn voor wat ze met hun leven willen. Zij worden gezien als serieuze en mondige gesprekspartners met wie heldere afspraken te maken zijn, waar ze, ...

Op verzoek van NEOS hebben wij de leergang Veilig Contextueel Begeleiden van Kinderen en Gezinnen ontwikkeld. Uitgaande van de visie dat kwetsbare mensen het vermogen hebben tot herstel en verantwoordelijk zijn voor wat ze met hun leven willen. Zij worden gezien als serieuze en mondige gesprekspartners met wie heldere afspraken te maken zijn, waar ze, net als wijzelf, op aan te spreken zijn. Deze basiswerkattitude komt voort uit de eigenkrachtmethodiek. Gezond, veilig en gezellig kenmerkt het motto van NEOS. Werken vanuit de eigen krachtmethodiek en een contextuele benadering van binnen uit.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Inhoud van de module

 • Herkennen van psychopathologie
 • Ziektebeelden en gedragsproblemen in gezinnen
 • Hoe kun je ingaan op de dilemma’s voor kinderen
 • Matrix psychiatrische aandoeningen in herstel
 • De grenzen van zorg en risico, van overnemen en eigen kracht
 • Kun je met de burger ontdekken waar zijn/ haar kracht zit en hoe deze in het gezin of in de relatie tot partner of kind tot zijn recht kan komen

Leerroute

(NS) Nascholing

Zelfstudie

3 uur

Kosten

€ 565,00

Niveau & Instroomeisen

Mbo en hbo

Rooster

Nog niet bekend

Over deze module

Op verzoek van NEOS hebben wij de leergang Veilig Contextueel Begeleiden van Kinderen en Gezinnen ontwikkeld. Uitgaande van de visie dat kwetsbare mensen het vermogen hebben tot herstel en verantwoordelijk zijn voor wat ze met hun leven willen. Zij worden gezien als serieuze en mondige gesprekspartners met wie heldere afspraken te maken zijn, waar ze, ...

Op verzoek van NEOS hebben wij de leergang Veilig Contextueel Begeleiden van Kinderen en Gezinnen ontwikkeld. Uitgaande van de visie dat kwetsbare mensen het vermogen hebben tot herstel en verantwoordelijk zijn voor wat ze met hun leven willen. Zij worden gezien als serieuze en mondige gesprekspartners met wie heldere afspraken te maken zijn, waar ze, net als wijzelf, op aan te spreken zijn. Deze basiswerkattitude komt voort uit de eigenkrachtmethodiek. Gezond, veilig en gezellig kenmerkt het motto van NEOS. Werken vanuit de eigen krachtmethodiek en een contextuele benadering van binnen uit.

Rooster

Nog niet bekend

Inhoud van de module

 • Herkennen van psychopathologie
 • Ziektebeelden en gedragsproblemen in gezinnen
 • Hoe kun je ingaan op de dilemma’s voor kinderen
 • Matrix psychiatrische aandoeningen in herstel
 • De grenzen van zorg en risico, van overnemen en eigen kracht
 • Kun je met de burger ontdekken waar zijn/ haar kracht zit en hoe deze in het gezin of in de relatie tot partner of kind tot zijn recht kan komen

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Leerroute

(NS) Nascholing

Zelfstudie

3 uur

Kosten

€ 565,00

Niveau & Instroomeisen

Mbo en hbo