Veilig contextueel begeleiden: huiselijk geweld

Home > Aanbod > Veilig contextueel begel…

Over deze module

Op verzoek van NEOS hebben wij de leergang Veilig Contextueel Begeleiden van Kinderen en Gezinnen ontwikkeld. Uitgaande van de visie dat kwetsbare mensen het vermogen hebben tot herstel en verantwoordelijk zijn voor wat ze met hun leven willen. Zij worden gezien als serieuze en mondige gesprekspartners met wie heldere afspraken te maken zijn, waar ze, ...

Op verzoek van NEOS hebben wij de leergang Veilig Contextueel Begeleiden van Kinderen en Gezinnen ontwikkeld. Uitgaande van de visie dat kwetsbare mensen het vermogen hebben tot herstel en verantwoordelijk zijn voor wat ze met hun leven willen. Zij worden gezien als serieuze en mondige gesprekspartners met wie heldere afspraken te maken zijn, waar ze, net als wijzelf, op aan te spreken zijn. Deze basiswerkattitude komt voort uit de eigenkrachtmethodiek. Gezond, veilig en gezellig kenmerkt het motto van NEOS. Werken vanuit de eigenkrachtmethodiek en een contextuele benadering van binnen uit.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Inhoud van de module

 • De dynamiek van huiselijk geweld, mishandeling
 • Parentificatie en verwaarlozing
 • De intergenerationele cyclus van geweld en verwaarlozing
 • Systeemgerichte benadering, meerpartijdigheid en meerstemmigheid,
 • Veerkracht in systemen , krachtwerk, zelfwaardering en zelfvertrouwen
 • Risico-inventarisatie, systeemtaxatie, actieplan en veiligheidsplan
 • Herstelgericht werken, eigen kracht en samen kracht,  zelfregie en grenzen
 • Parallelprocessen en veerkracht bij medewerkers
 • De dynamiek van huiselijk geweld, mishandeling
 • Ervaringsdeskundigheid
 • Casuïstiek, oefening

Leerroute

(NS) Nascholing

Zelfstudie

3 uur

Kosten

€ 565,00

Niveau & Instroomeisen

Je hebt minimaal een HBO-opleiding afgerond op het gebied van psychologie.

Doelgroep

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd
 • Volwassenen
 • Rooster

  Nog niet bekend

  Over deze module

  Op verzoek van NEOS hebben wij de leergang Veilig Contextueel Begeleiden van Kinderen en Gezinnen ontwikkeld. Uitgaande van de visie dat kwetsbare mensen het vermogen hebben tot herstel en verantwoordelijk zijn voor wat ze met hun leven willen. Zij worden gezien als serieuze en mondige gesprekspartners met wie heldere afspraken te maken zijn, waar ze, ...

  Op verzoek van NEOS hebben wij de leergang Veilig Contextueel Begeleiden van Kinderen en Gezinnen ontwikkeld. Uitgaande van de visie dat kwetsbare mensen het vermogen hebben tot herstel en verantwoordelijk zijn voor wat ze met hun leven willen. Zij worden gezien als serieuze en mondige gesprekspartners met wie heldere afspraken te maken zijn, waar ze, net als wijzelf, op aan te spreken zijn. Deze basiswerkattitude komt voort uit de eigenkrachtmethodiek. Gezond, veilig en gezellig kenmerkt het motto van NEOS. Werken vanuit de eigenkrachtmethodiek en een contextuele benadering van binnen uit.

  Rooster

  Nog niet bekend

  Inhoud van de module

  • De dynamiek van huiselijk geweld, mishandeling
  • Parentificatie en verwaarlozing
  • De intergenerationele cyclus van geweld en verwaarlozing
  • Systeemgerichte benadering, meerpartijdigheid en meerstemmigheid,
  • Veerkracht in systemen , krachtwerk, zelfwaardering en zelfvertrouwen
  • Risico-inventarisatie, systeemtaxatie, actieplan en veiligheidsplan
  • Herstelgericht werken, eigen kracht en samen kracht,  zelfregie en grenzen
  • Parallelprocessen en veerkracht bij medewerkers
  • De dynamiek van huiselijk geweld, mishandeling
  • Ervaringsdeskundigheid
  • Casuïstiek, oefening

  DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

  Leerroute

  (NS) Nascholing

  Zelfstudie

  3 uur

  Kosten

  € 565,00

  Niveau & Instroomeisen

  Je hebt minimaal een HBO-opleiding afgerond op het gebied van psychologie.

  Doelgroep

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd
 • Volwassenen