Supervisie betekenisvol inzetten (vervolg)

Home > Aanbod > Supervisie betekenisvol …

OVER DEZE MODULE

Supervisie geven is een proces waarin reflecteren en leren van ervaring centraal staat. De supervisor richt zich met name op het persoonlijk-professioneel leerproces van de opleidingsdeelnemer. Daarin heeft de supervisor een evaluerende en beoordelende rol. Binnen supervisie staat de professional centraal. De professional binnen de beroepscontext waartoe deze opgeleid wordt.

In deze verdiepende module gaan we ...

Supervisie geven is een proces waarin reflecteren en leren van ervaring centraal staat. De supervisor richt zich met name op het persoonlijk-professioneel leerproces van de opleidingsdeelnemer. Daarin heeft de supervisor een evaluerende en beoordelende rol. Binnen supervisie staat de professional centraal. De professional binnen de beroepscontext waartoe deze opgeleid wordt.

In deze verdiepende module gaan we nader in op de ervaring van het supervisie geven in de rol van supervisor. De interactie en fasering in supervisie, het evalueren en beoordelen, het ervaringsgericht leren in supervisie staat centraal in deze module. Je wil actief leren reflecteren op het proces van supervisie geven en alle aspecten die daarbij komen kijken. Daarnaast ben je bekend met de uitgangspunten voor de supervisor voor de uitgangspunten voor de GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen.

ROOSTER

Nog niet bekend

INHOUD VAN DE MODULE

  • De module bestaat volledig uit intervisie momenten. Hierbij zijn de vragen vanuit de deelnemers richtinggevend voor de opbouw van een ontmoeting;
  • Er is ruimte voor jouw werk- en casusinbreng. Daarbij is er aandacht voor het expliciteren van een ervaring;
  • Je leert verhelderende en verdiepende vragen te stellen tijdens deze module;

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

LEERROUTE

(NS) Nascholing

ZELFSTUDIE

8 uur

KOSTEN

€ 590,00

NIVEAU & INSTROOMEISEN

  • Je hebt de 4-daagse module 'Supervisie betekenisvol inzetten' of (elders) een basistraining Supervisie aantoonbaar afgerond;
  • Je bent tenminste drie jaar geregistreerd als orthopedagoog-generalist of GZ-psycholoog;
  • Je hebt actuele supervisie praktijken die je inbrengt tijdens de module;