Suicidepreventie in de GGZ

Home > Aanbod > Suicidepreventie in de G…

Over deze module

Zorgvuldige diagnostiek en behandeling van het suïcidale proces vereist kennis (actuele theorievorming over suïcidaal gedrag, modellen, screeningsinstrumenten en kunde (adequaat contact maken met de wanhoop van de suïcidale patiënt, het opstellen van een veiligheidsplan, betrekken van naasten, beoordelen van opname-indicaties, crisisinterventietechnieken etc.). Je leert in deze module op een praktische en interactieve manier te handelen ...

Zorgvuldige diagnostiek en behandeling van het suïcidale proces vereist kennis (actuele theorievorming over suïcidaal gedrag, modellen, screeningsinstrumenten en kunde (adequaat contact maken met de wanhoop van de suïcidale patiënt, het opstellen van een veiligheidsplan, betrekken van naasten, beoordelen van opname-indicaties, crisisinterventietechnieken etc.). Je leert in deze module op een praktische en interactieve manier te handelen volgens de huidige professionele standaarden over suïcidepreventie.

De module bestaat uit theoretische verdieping van suïcidale processen, overzicht van empirische bevindingen en van de meest waarschijnlijke effectieve klinische interventies en psychotherapie. Met behulp van verschillende modellen leer je systematisch te werken met de suïcidale patiënt en diens naasten. Suïcidaliteit in al zijn variaties – acute suïcidaliteit, chronische suïcidaliteit, suïcidaliteit bij verschillende patiëntpopulaties (bijvoorbeeld Persoonlijkheidsstoornissen, Stemmingsstoornissen, ASS) komt aan de orde. De module heeft een sterk vaardigheidsaccent: er wordt veel geoefend, er worden docent-demonstraties gegeven, en er wordt geoefend met een professionele actrice, de meest waardevolle manier om de verworven kennis, binnen een veilige omgeving, direct uit te proberen in de praktijk.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Inhoud van de module

 • Introductie in psychologische processen die tot suïcide kunnen leiden;
 • Leren een structuurdiagnose / conceptualisatie van de suïcidaliteit te maken;
 • Het suïcidale proces centraal te stellen in de behandeling;
 • Naasten betrekken bij diagnostiek en behandeling;
 • Veiligheidsplan opstellen in samenwerking met de cliënt;
 • Omgang met chronische suïcidaliteit;
 • Toepassen van CGT benaderingen van suïcidaliteit;
 • Toepassen van psychodynamische benaderingen van suïcidaliteit
 • Opname-indicaties
 • Suicidfaliteit bij verschillende vormen van psychopathologie

Opmerkingen

Docenten Bert van Luijn en Ad Kerkhof zijn beide klinisch psycholoog en redacteuren van: De behandeling van suïcidaal gedrag in de praktijk van de GGZ (BSL, 2016). Deze module wordt aangeboden in samenwerking met RINO Amsterdam.

Staat de gewenste accreditatie niet in het overzicht? Neem dan contact op met nascholing@rinozuid.nl. We gaan hierover graag in overleg.

Leerroute

(NS) Nascholing

Zelfstudie

37 uur

Kosten

€ 720,00

Niveau & Instroomeisen

Je bent basispsycholoog, psychiater, GZ-psycholoog, klinisch- psycholoog, psychotherapeut, orthopedagoog, sociaal psychiatrisch verpleegkundige of verpleegkundig specialist die werkzaam zijn in de GGZ.

Doelgroep

Volwassenen

Rooster

Nog niet bekend

Over deze module

Zorgvuldige diagnostiek en behandeling van het suïcidale proces vereist kennis (actuele theorievorming over suïcidaal gedrag, modellen, screeningsinstrumenten en kunde (adequaat contact maken met de wanhoop van de suïcidale patiënt, het opstellen van een veiligheidsplan, betrekken van naasten, beoordelen van opname-indicaties, crisisinterventietechnieken etc.). Je leert in deze module op een praktische en interactieve manier te handelen ...

Zorgvuldige diagnostiek en behandeling van het suïcidale proces vereist kennis (actuele theorievorming over suïcidaal gedrag, modellen, screeningsinstrumenten en kunde (adequaat contact maken met de wanhoop van de suïcidale patiënt, het opstellen van een veiligheidsplan, betrekken van naasten, beoordelen van opname-indicaties, crisisinterventietechnieken etc.). Je leert in deze module op een praktische en interactieve manier te handelen volgens de huidige professionele standaarden over suïcidepreventie.

De module bestaat uit theoretische verdieping van suïcidale processen, overzicht van empirische bevindingen en van de meest waarschijnlijke effectieve klinische interventies en psychotherapie. Met behulp van verschillende modellen leer je systematisch te werken met de suïcidale patiënt en diens naasten. Suïcidaliteit in al zijn variaties – acute suïcidaliteit, chronische suïcidaliteit, suïcidaliteit bij verschillende patiëntpopulaties (bijvoorbeeld Persoonlijkheidsstoornissen, Stemmingsstoornissen, ASS) komt aan de orde. De module heeft een sterk vaardigheidsaccent: er wordt veel geoefend, er worden docent-demonstraties gegeven, en er wordt geoefend met een professionele actrice, de meest waardevolle manier om de verworven kennis, binnen een veilige omgeving, direct uit te proberen in de praktijk.

Rooster

Nog niet bekend

Inhoud van de module

 • Introductie in psychologische processen die tot suïcide kunnen leiden;
 • Leren een structuurdiagnose / conceptualisatie van de suïcidaliteit te maken;
 • Het suïcidale proces centraal te stellen in de behandeling;
 • Naasten betrekken bij diagnostiek en behandeling;
 • Veiligheidsplan opstellen in samenwerking met de cliënt;
 • Omgang met chronische suïcidaliteit;
 • Toepassen van CGT benaderingen van suïcidaliteit;
 • Toepassen van psychodynamische benaderingen van suïcidaliteit
 • Opname-indicaties
 • Suicidfaliteit bij verschillende vormen van psychopathologie

Opmerkingen

Docenten Bert van Luijn en Ad Kerkhof zijn beide klinisch psycholoog en redacteuren van: De behandeling van suïcidaal gedrag in de praktijk van de GGZ (BSL, 2016). Deze module wordt aangeboden in samenwerking met RINO Amsterdam.

Staat de gewenste accreditatie niet in het overzicht? Neem dan contact op met nascholing@rinozuid.nl. We gaan hierover graag in overleg.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Leerroute

(NS) Nascholing

Zelfstudie

37 uur

Kosten

€ 720,00

Niveau & Instroomeisen

Je bent basispsycholoog, psychiater, GZ-psycholoog, klinisch- psycholoog, psychotherapeut, orthopedagoog, sociaal psychiatrisch verpleegkundige of verpleegkundig specialist die werkzaam zijn in de GGZ.

Doelgroep

Volwassenen