Positieve Psychologie

Home > Aanbod > Positieve Psychologie

Over deze module

Het doel van deze module is om professionals in de (geestelijke)gezondheidszorg kennis te laten maken met de basisprincipes en toepassingsvormen van positieve psychologie. Middels een hands-on aanpak ga je aan de slag om kracht-gericht te werken met jouw cliënten. Je leert de sterke kanten en hulpbronnen van cliënten te ontwikkelen en hoe deze in te ...

Het doel van deze module is om professionals in de (geestelijke)gezondheidszorg kennis te laten maken met de basisprincipes en toepassingsvormen van positieve psychologie. Middels een hands-on aanpak ga je aan de slag om kracht-gericht te werken met jouw cliënten. Je leert de sterke kanten en hulpbronnen van cliënten te ontwikkelen en hoe deze in te zetten om het welbevinden en de gezondheid van de cliënt te vergroten. 

Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte

Jarenlang is het binnen de psychologie populair geweest om zich te richten op het vergroten van inzicht in klachten en stoornissen. Met als gevolg dat de (geestelijke) gezondheidszorg zich voornamelijk bezighield met problemen, beperkingen en tekortkomingen. Vragen zoals “op welke manier loopt de cliënt vast?”, “waar komen de klachten vandaan?”, “hoe vormen deze klachten een beperking voor de cliënt?” voerden de boventoon in het gesprek en afname in klachten en/of problematiek was het doel van de therapie.

Echter bleef blij deze benadering een deel van het menselijk functioneren en haar psyche onderbelicht. Om de mens zo volledig mogelijk te begrijpen is het inzicht in de zieke/ongelukkige mens (klacht-model) van belang maar mag dit aangevuld worden met onderzoek en inzicht in de gezonde/gelukkige mens (kracht-model). Wanneer we de mens volledig willen begrijpen en volwaardig willen helpen in de (geestelijke) gezondheidszorg is het belangrijk om zicht te hebben in de dalen én de pieken van het menselijk functioneren en alles daar tussenin.

Tegenwoordig is er binnen de psychologie ruimte voor vragen zoals “wanneer functioneren mensen optimaal?”, “welke elementen dragen bij aan de ontwikkeling van veerkracht?”, “wat zorgt voor een toename in geluk?”, “welk gedrag versterkt welzijn?”. De stroming die zich bezighoudt met deze vraagstukken noemen we positieve psychologie. Therapie op basis van positieve psychologie focust zich niet alleen op de afname van klachten en/of problematiek, maar staat er ook uitgebreid bij stil hoe men hulpbronnen kan ontwikkelen en inzetten om gezondheid en de kwaliteit van leven te vergroten.

Rooster

Nog niet bekend

agnes schilder.jpg

Inhoud van de module

Je leert psycho-educatie en praktische oefeningen eigen te maken die bijdragen aan het vergroten van welbevinden, veerkracht en gezondheid. De opleiding is opgedeeld in de volgende thema’s:

Dagdeel 1 & 2: Sterke-kanten focus (inzicht en gebruik van kwaliteiten)

 • Kennismaking positieve psychologie en de zeilboot metafoor;
 • Inzetten zeilboot metafoor als methode voor anamnese;
 • Inzicht in belang van sterke-kanten focus (wetenschappelijk kader);
 • Eigen maken van de kwaliteiten focus;
 • Het toepassen van kwaliteiten focus als hulpmiddel.

Dagdeel 3A: Motivatie, waarden en doelen

 • Inzicht krijgen in wetenschap rondom motivatie en de samenhang met waarden;
 • Eigen maken van het gebruik van behoeften en waarden als kapstok voor verandering;
 • Het toepassen van motivatie theorie, waarden en doelen in het kader van Hoop Theorie.

of

Dagdeel 3B: Werking van het brein in het kader van Positieve Psychologie

 • Inzicht krijgen in de werking van het brein op geluk, gedrag, stemming en levenshouding;
 • Eigen maken van inzichten rondom drie modi van functioneren;
 • Inzetten modi van functioneren voor het vergroten van duurzaam welzijn.

Opmerkingen

Omvang module
De totale omvang van de training bedraagt 10 uur. Je bekijkt voorafgaand aan de training een video, leest relevante artikelen en stelt inhoudelijke vragen op (1 uur). Vervolgens volg je 3 dagdelen training (9 uur). Het actief en volledig maken van de voorbereiding is een voorwaarde voor het volgen van de training en het verkrijgen van het certificaat en eventuele accreditatiepunten.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Leerlijn

Professionaliteit

Leerroute

(NS) Nascholing

Zelfstudie

1 uur

Kosten

€ 440,00

Niveau & Instroomeisen

Je bent werkzaam in de gezondheidszorg en je beschikt over HBO werk- en denkniveau (en hoger).

Doelgroep

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd
 • Ouderen
 • Volwassenen
 • Docent(en)

  mevr. Agnes Schilder

  drs. Barbara Kuiters