Ouderbegeleiding bij complexe, multisystemische problematiek

Home > Aanbod > Ouderbegeleiding bij com…

Over deze module

Hulpverleners die met kinderen te maken krijgen, krijgen altijd ouders op hun pad. Een veel voorkomend onderdeel van hulpverlening is dan ook ouderbegeleiding. Maar op de werkvloer lopen visies op de ouderbegeleiding en werkwijzen vaak sterk uiteen. Middels deze module willen wij je meer kennis en tools geven om de ouderbegeleiding theoretisch onderbouwd en ...

Hulpverleners die met kinderen te maken krijgen, krijgen altijd ouders op hun pad. Een veel voorkomend onderdeel van hulpverlening is dan ook ouderbegeleiding. Maar op de werkvloer lopen visies op de ouderbegeleiding en werkwijzen vaak sterk uiteen. Middels deze module willen wij je meer kennis en tools geven om de ouderbegeleiding theoretisch onderbouwd en methodisch verantwoord vorm te geven.

Ouderschap is een ontwikkelingsproces met eigen kenmerken, fases, valkuilen en mogelijkheden. Ouderschap kent een multisystemische complexiteit: in de opvoeding komen meerdere factoren samen, zoals de kenmerken van de ouder, de eigen opvoedingservaringen van de ouder, de kwaliteit van de partnerrelatie en de kenmerken en ontwikkelingsfase van het kind. Bij veel van de gezinnen die in de hulpverlening terecht komen spelen op meerdere van deze gebieden problemen. Dit maakt (de ontwikkeling van) het ouderschap, maar ook de ouderbegeleiding complexer.

De training is blended opgebouwd. Dat betekent dat er een mix van online en fysieke leeractiviteiten aangeboden wordt

ER IS NOG RUIMTE

Inhoud van de module

In deze module gaan we in op de ouderschapstheorie en koppelen we deze aan complexe gezins- opvoedings en ontwikkelingsproblemen:

 • We bieden een conceptueel kader voor doelgerichte therapeutische interventies om een ouderbegeleidingsproces effectief te laten verlopen en bespreken welke wetenschappelijke onderbouwing hiervoor bestaat.
 • Er is aandacht voor het proces van ouderbegeleiding met elementen als het belang van de werkrelatie, overdracht en tegenoverdrachtfenomenen, omgaan met weerstand en meervoudige partijdigheid.
 • Ook staan we stil bij de positie van de ouderbegeleider ten opzichte van ouders, bij de specifieke rol van ouderbegeleiding in de samenwerking met collega’s en komen indicaties voor het verbreden van een behandeling (bijv samenwerking met school of ketenpartners) aan bod.

Er wordt stilgestaan bij de uitdagingen waarmee jij als hulpverlener te maken kan krijgen in de ouderbegeleiding bij complexe, multisystemische problematiek. Thema’s die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

 • Het blijven behouden van de metapositie wanneer de ontwikkeling van een kind bedreigd wordt en ouders hier niet op ingrijpen,
 • Ouderbegeleiding bij ouders met beperkt mentaliserend vermogen
 • De mogelijkheden van ouderbegeleiding wanneer er bij de jongere geen enkele ingang is voor hulpverlening terwijl er sprake is van ernstige (gedrags)problemen.

We gaan praktisch aan de slag met casuïstiek waarbij we veel aandacht hebben voor de vaardigheden, maar ook steeds weer de verbinding met de theorie maken.

Docent(en)

RINOzuid

Dr. Yvonne Stikkelbroek

RINOzuid

mevr. Hanneke Kessels

Accreditatie

 • FGzPt (In behandeling)
 • NVO / NIP K&J | Herregistratie (In behandeling)
 • NIP-ELP (In behandeling)
 • Leerlijn

  Begeleiding, Behandeling, Professionaliteit

  Leerroute

  (NS) Nascholing

  Omvang

  30 uur

  Zelfstudie

  15 uur

  Kosten

  € 1.495,00

  Niveau & Instroomeisen

  Je bent GZ-psycholoog, orthopedagoog-generalist, (in opleiding tot) psychotherapeut of (in opleiding tot) klinisch psycholoog.

  Doelgroep

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd
 • Rooster

  Locatie: Eindhoven

  25 april 2024

  Ochtend (09:30 - 12:30)

  25 april 2024

  Middag (13:30 - 16:30)

  16 mei 2024

  Ochtend (09:30 - 12:30)

  16 mei 2024

  Middag (13:30 - 16:30)

  30 mei 2024

  Ochtend (09:30 - 12:30)

  30 mei 2024

  Middag (13:30 - 16:30)

  13 juni 2024

  Ochtend (09:30 - 12:30)

  13 juni 2024

  Middag (13:30 - 16:30)

  27 juni 2024

  Ochtend (09:30 - 12:30)

  27 juni 2024

  Middag (13:30 - 16:30)

  Over deze module

  Hulpverleners die met kinderen te maken krijgen, krijgen altijd ouders op hun pad. Een veel voorkomend onderdeel van hulpverlening is dan ook ouderbegeleiding. Maar op de werkvloer lopen visies op de ouderbegeleiding en werkwijzen vaak sterk uiteen. Middels deze module willen wij je meer kennis en tools geven om de ouderbegeleiding theoretisch onderbouwd en ...

  Hulpverleners die met kinderen te maken krijgen, krijgen altijd ouders op hun pad. Een veel voorkomend onderdeel van hulpverlening is dan ook ouderbegeleiding. Maar op de werkvloer lopen visies op de ouderbegeleiding en werkwijzen vaak sterk uiteen. Middels deze module willen wij je meer kennis en tools geven om de ouderbegeleiding theoretisch onderbouwd en methodisch verantwoord vorm te geven.

  Ouderschap is een ontwikkelingsproces met eigen kenmerken, fases, valkuilen en mogelijkheden. Ouderschap kent een multisystemische complexiteit: in de opvoeding komen meerdere factoren samen, zoals de kenmerken van de ouder, de eigen opvoedingservaringen van de ouder, de kwaliteit van de partnerrelatie en de kenmerken en ontwikkelingsfase van het kind. Bij veel van de gezinnen die in de hulpverlening terecht komen spelen op meerdere van deze gebieden problemen. Dit maakt (de ontwikkeling van) het ouderschap, maar ook de ouderbegeleiding complexer.

  De training is blended opgebouwd. Dat betekent dat er een mix van online en fysieke leeractiviteiten aangeboden wordt

  Rooster

  Locatie: Eindhoven

  25 april 2024

  Ochtend (09:30 - 12:30)

  25 april 2024

  Middag (13:30 - 16:30)

  16 mei 2024

  Ochtend (09:30 - 12:30)

  16 mei 2024

  Middag (13:30 - 16:30)

  30 mei 2024

  Ochtend (09:30 - 12:30)

  30 mei 2024

  Middag (13:30 - 16:30)

  13 juni 2024

  Ochtend (09:30 - 12:30)

  13 juni 2024

  Middag (13:30 - 16:30)

  27 juni 2024

  Ochtend (09:30 - 12:30)

  27 juni 2024

  Middag (13:30 - 16:30)

  Inhoud van de module

  In deze module gaan we in op de ouderschapstheorie en koppelen we deze aan complexe gezins- opvoedings en ontwikkelingsproblemen:

  • We bieden een conceptueel kader voor doelgerichte therapeutische interventies om een ouderbegeleidingsproces effectief te laten verlopen en bespreken welke wetenschappelijke onderbouwing hiervoor bestaat.
  • Er is aandacht voor het proces van ouderbegeleiding met elementen als het belang van de werkrelatie, overdracht en tegenoverdrachtfenomenen, omgaan met weerstand en meervoudige partijdigheid.
  • Ook staan we stil bij de positie van de ouderbegeleider ten opzichte van ouders, bij de specifieke rol van ouderbegeleiding in de samenwerking met collega’s en komen indicaties voor het verbreden van een behandeling (bijv samenwerking met school of ketenpartners) aan bod.

  Er wordt stilgestaan bij de uitdagingen waarmee jij als hulpverlener te maken kan krijgen in de ouderbegeleiding bij complexe, multisystemische problematiek. Thema’s die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

  • Het blijven behouden van de metapositie wanneer de ontwikkeling van een kind bedreigd wordt en ouders hier niet op ingrijpen,
  • Ouderbegeleiding bij ouders met beperkt mentaliserend vermogen
  • De mogelijkheden van ouderbegeleiding wanneer er bij de jongere geen enkele ingang is voor hulpverlening terwijl er sprake is van ernstige (gedrags)problemen.

  We gaan praktisch aan de slag met casuïstiek waarbij we veel aandacht hebben voor de vaardigheden, maar ook steeds weer de verbinding met de theorie maken.

  Docent(en)

  RINOzuid

  Dr. Yvonne Stikkelbroek

  RINOzuid

  mevr. Hanneke Kessels

  ER IS NOG RUIMTE

  Accreditatie

 • FGzPt (In behandeling)
 • NVO / NIP K&J | Herregistratie (In behandeling)
 • NIP-ELP (In behandeling)
 • Leerlijn

  Begeleiding, Behandeling, Professionaliteit

  Leerroute

  (NS) Nascholing

  Omvang

  30 uur

  Zelfstudie

  15 uur

  Kosten

  € 1.495,00

  Niveau & Instroomeisen

  Je bent GZ-psycholoog, orthopedagoog-generalist, (in opleiding tot) psychotherapeut of (in opleiding tot) klinisch psycholoog.

  Doelgroep

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd