Masterclass hoogbegaafdheid

Home > Aanbod > Masterclass hoogbegaafdh…

OVER DEZE MODULE

Uit de praktijk van in hoogbegaafden gespecialiseerde professionals blijkt dat er wel degelijk aandacht moet zijn voor de hoogbegaafdheid in het kader van diagnostiek, behandeling en bejegening. Deze masterclass richt zich op hulpverleners in de GGZ die hun aandacht richten op volwassenen aan de bovenkant van het IQ-spectrum. De masterclass biedt hen verdieping, mogelijkheden tot ...

Uit de praktijk van in hoogbegaafden gespecialiseerde professionals blijkt dat er wel degelijk aandacht moet zijn voor de hoogbegaafdheid in het kader van diagnostiek, behandeling en bejegening. Deze masterclass richt zich op hulpverleners in de GGZ die hun aandacht richten op volwassenen aan de bovenkant van het IQ-spectrum. De masterclass biedt hen verdieping, mogelijkheden tot intervisie en wederzijdse verrijking op hun werk binnen de GGZ. Er is aandacht voor diagnostiek, behandeling en wetenschap. Daarnaast lezen diverse professionals voor uit eigen recent werk. Voorzitter van deze masterclass is Rianne van de Ven.

ROOSTER

Nog niet bekend

INHOUD VAN DE MODULE

Tijdens de masterclass treedt Sonja Falck op als keynote-spreker. Sonja Falck is praktiserend psychotherapeut, systeemtherapeut, supervisor, docent aan de University of East London en auteur van het boek Extreme intelligence. Haar perspectief is het bio-psychosociale model. Zij ziet uitdagingen op het gebied van de erkenning van de persoon van de hoogbegaafde, het thema erbij horen, de competitie met anderen en vooral ook hoe samen te werken in een wereld die vaak zo anders is dan de belevingswereld van een hoogbegaafde volwassene. Zij beschrijft de “hoge IQ relatie-stijlen” en levensstrategieën zoals vermijden en wanhopen, maar ook uitdagend gedragen en juist heel goed tot ontplooiing komen.

Programma masterclass (31 x 29.7 cm) (25 x 29.7 cm) (25 x 35 cm) (4).png

OPMERKINGEN

De masterclass duurt van 11.00 (inloop vanaf 10.30) tot 20.00 uur. Lunch en diner zijn inbegrepen.

Let op: na aanmelding ontvang je een formulier om door te geven aan welke parallelsessies je deel wilt nemen.

Masterclass hoogbegaafdheid (12).png

Masterclass hoogbegaafdheid (13).png

Masterclass hoogbegaafdheid (18).png

Masterclass hoogbegaafdheid (19).png

Masterclass hoogbegaafdheid (21).png

Masterclass hoogbegaafdheid (20).png

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

KOSTEN

€ 395,00

NIVEAU & INSTROOMEISEN

Ervaring in het werken met hoogbegaafde volwassenen (liefst 5+ jaar).

DOELGROEP

Volwassenen