Hoogbegaafdheid (Terugkom- en intervisiedag)

Home > Aanbod > Hoogbegaafdheid (Terugko…

Over deze module

Creativiteit, hoge intelligentie en motivatie zijn belangrijke factoren in het potentieel van hoogbegaafdheid. Vaak voelen cliënten zich niet begrepen en ontstaan er kleine trauma's die niet herkend worden.

Het doel van deze terugkomdag is met elkaar de verdieping op te zoeken op het gebied van diagnostiek en behandeling rondom cliënten met een hoog ontwikkelingspotentieel.

Creativiteit, hoge intelligentie en motivatie zijn belangrijke factoren in het potentieel van hoogbegaafdheid. Vaak voelen cliënten zich niet begrepen en ontstaan er kleine trauma's die niet herkend worden.

Het doel van deze terugkomdag is met elkaar de verdieping op te zoeken op het gebied van diagnostiek en behandeling rondom cliënten met een hoog ontwikkelingspotentieel.

Rooster

Nog niet bekend

Inhoud van de module

  • Persona: Wie laat de persoon zien, tijdens de levensloop van peuter, basisschoollleerling tot oudere? De echte persoon of een masker?
  • Intervisie: Iedereen zal een thema of casus inbrengen waarover met elkaar een dialoog wordt aangegaan.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Leerlijn

Professionaliteit

Leerroute

(NS) Nascholing

Zelfstudie

5 uur

Kosten

€ 290,00

Niveau & Instroomeisen

Je bent GZ-psycholoog, orthopedagoog, psychotherapeut, psychiater, basis psycholoog, SPV-er, POH-GGZ, medewerker binnen een wijkteam of een IB-er.

Daarnaast heb je de leergang 'Hoogbegaafdheid' afgerond.

Doelgroep

  • Adolescenten
  • Kinderen & jeugd