Herregistratie GZ-psycholoog – scholingsmodule behandeling en evaluatie

Home > Aanbod > Herregistratie GZ-psycho…

Over deze module

Sinds 1 januari 2012 is herregistratie in het BIG-register voor GZ-psychologen verplicht. De inschrijving in het BIG-register is vanaf deze datum steeds geldig voor een periode van 5 jaar. Om te voldoen aan de eisen voor herregistratie, moeten GZ-psychologen elke vijf jaar aantonen dat zij functioneren op het niveau van de initiële opleiding. Wie niet ...

Sinds 1 januari 2012 is herregistratie in het BIG-register voor GZ-psychologen verplicht. De inschrijving in het BIG-register is vanaf deze datum steeds geldig voor een periode van 5 jaar. Om te voldoen aan de eisen voor herregistratie, moeten GZ-psychologen elke vijf jaar aantonen dat zij functioneren op het niveau van de initiële opleiding. Wie niet voldoet aan de werkervaringseis, kan in aanmerking komen voor herregistratie via een toetsingstraject.

RINO Zuid biedt het toetsingstraject en diverse scholingsmodules ter ondersteuning hiervan landelijk aan namens de in VLOGO samenwerkende opleidingsinstellingen.

Het toetsingstraject bestaat uit de volgende vier onderdelen:

 • Kennistoets diagnostiek en indicatiestelling
 • Vaardighedentoets diagnostiek en indicatiestelling
 • Kennistoets behandeling en evaluatie
 • Vaardighedentoets behandeling en evaluatie

Ter ondersteuning van het toetsingstraject biedt RINO Zuid twee online modules aan:

 1. “Herregistratie GZ-psycholoog – scholingsmodule diagnostiek en indicatiestelling”
 2. “Herregistratie GZ-psycholoog – scholingsmodule behandeling en evaluatie

In deze modules wordt jouw kennis opgefrist en word je voorbereid op de toetsing. De modules zijn geen verplichte onderdelen van het herregistratietraject.

Inschrijven voor een module

Je kunt je op deze pagina aanmelden voor 2: “Herregistratie GZ-psycholoog – scholingsmodule behandeling en evaluatie”. Aangezien het om een e-learning gaat, kun je op elk gewenst moment starten met de module.

Voor de toetsing voor behandeling en evaluatie kies je voor de module “Herregistratie GZ-psycholoog – toetsing behandeling en evaluatie”.

Alle informatie over de herregistratie voor GZ-psychologen kun je vinden op de website van het BIG-register.

Inhoud van de module

Deze scholingsmodule bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Motiverende gespreksvoering en verslaving
 • Cliëntgerichte therapie (en de therapeutische relatie)
 • Psychoanalytische psychotherapie
 • Psychotrauma in ontwikkelperspectief
 • Ernstige psychopathologie (persoonlijkheidsstoornissen en psychose)
 • Groepstherapie/groepsprocessen
 • Systeemtherapie
 • Beroepsethiek
 • Reflectie

Een indicatie van de studiebelasting is gemiddeld 12 uur per onderdeel. Je kunt onderdelen naar behoefte intensiever of minder intensief bestuderen.

Klik hier voor meer informatie over het toetsingstraject en een lijst met veel gestelde vragen (FAQ-lijst).

Opmerkingen

Wie slaagt voor alle onderdelen van het toetsingstraject krijgt een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Met het PRC kan, na ontvangst van een oproepbrief van het BIG Register, de aanvraag voor herregistratie ingediend worden. Het PRC mag bij indiening van de aanvraag maximaal 2 jaar oud zijn.

Zelfstudie

156 uur

Kosten

€ 1.110,00

Niveau & Instroomeisen

Iedereen die een geldige inschrijving in het BIG register heeft (gehad) als GZ-psycholoog kan deelnemen aan het Toetsingstraject Herregistratie GZ-psycholoog. Dit houdt in dat er geen sprake is van de volgende maatregelen:

 • Schorsing
 • Gedeeltelijke ontzegging
 • Doorhaling met ontzegging van het recht wederom ingeschreven te worden

Doelgroep

 • Ouderen
 • Volwassenen
 • Over deze module

  Sinds 1 januari 2012 is herregistratie in het BIG-register voor GZ-psychologen verplicht. De inschrijving in het BIG-register is vanaf deze datum steeds geldig voor een periode van 5 jaar. Om te voldoen aan de eisen voor herregistratie, moeten GZ-psychologen elke vijf jaar aantonen dat zij functioneren op het niveau van de initiële opleiding. Wie niet ...

  Sinds 1 januari 2012 is herregistratie in het BIG-register voor GZ-psychologen verplicht. De inschrijving in het BIG-register is vanaf deze datum steeds geldig voor een periode van 5 jaar. Om te voldoen aan de eisen voor herregistratie, moeten GZ-psychologen elke vijf jaar aantonen dat zij functioneren op het niveau van de initiële opleiding. Wie niet voldoet aan de werkervaringseis, kan in aanmerking komen voor herregistratie via een toetsingstraject.

  RINO Zuid biedt het toetsingstraject en diverse scholingsmodules ter ondersteuning hiervan landelijk aan namens de in VLOGO samenwerkende opleidingsinstellingen.

  Het toetsingstraject bestaat uit de volgende vier onderdelen:

  • Kennistoets diagnostiek en indicatiestelling
  • Vaardighedentoets diagnostiek en indicatiestelling
  • Kennistoets behandeling en evaluatie
  • Vaardighedentoets behandeling en evaluatie

  Ter ondersteuning van het toetsingstraject biedt RINO Zuid twee online modules aan:

  1. “Herregistratie GZ-psycholoog – scholingsmodule diagnostiek en indicatiestelling”
  2. “Herregistratie GZ-psycholoog – scholingsmodule behandeling en evaluatie

  In deze modules wordt jouw kennis opgefrist en word je voorbereid op de toetsing. De modules zijn geen verplichte onderdelen van het herregistratietraject.

  Inschrijven voor een module

  Je kunt je op deze pagina aanmelden voor 2: “Herregistratie GZ-psycholoog – scholingsmodule behandeling en evaluatie”. Aangezien het om een e-learning gaat, kun je op elk gewenst moment starten met de module.

  Voor de toetsing voor behandeling en evaluatie kies je voor de module “Herregistratie GZ-psycholoog – toetsing behandeling en evaluatie”.

  Alle informatie over de herregistratie voor GZ-psychologen kun je vinden op de website van het BIG-register.

  Inhoud van de module

  Deze scholingsmodule bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Oplossingsgerichte therapie
  • Motiverende gespreksvoering en verslaving
  • Cliëntgerichte therapie (en de therapeutische relatie)
  • Psychoanalytische psychotherapie
  • Psychotrauma in ontwikkelperspectief
  • Ernstige psychopathologie (persoonlijkheidsstoornissen en psychose)
  • Groepstherapie/groepsprocessen
  • Systeemtherapie
  • Beroepsethiek
  • Reflectie

  Een indicatie van de studiebelasting is gemiddeld 12 uur per onderdeel. Je kunt onderdelen naar behoefte intensiever of minder intensief bestuderen.

  Klik hier voor meer informatie over het toetsingstraject en een lijst met veel gestelde vragen (FAQ-lijst).

  Opmerkingen

  Wie slaagt voor alle onderdelen van het toetsingstraject krijgt een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Met het PRC kan, na ontvangst van een oproepbrief van het BIG Register, de aanvraag voor herregistratie ingediend worden. Het PRC mag bij indiening van de aanvraag maximaal 2 jaar oud zijn.

  Zelfstudie

  156 uur

  Kosten

  € 1.110,00

  Niveau & Instroomeisen

  Iedereen die een geldige inschrijving in het BIG register heeft (gehad) als GZ-psycholoog kan deelnemen aan het Toetsingstraject Herregistratie GZ-psycholoog. Dit houdt in dat er geen sprake is van de volgende maatregelen:

  • Schorsing
  • Gedeeltelijke ontzegging
  • Doorhaling met ontzegging van het recht wederom ingeschreven te worden

  Doelgroep

 • Ouderen
 • Volwassenen