Gedragstherapie bij ouderen met gedragsproblemen (i.s.m. GERION)

Home > Aanbod > Gedragstherapie bij oude…

Over deze module

Gedragstherapie is binnen de GGZ en eerstelijnspsychologenpraktijken de meest gebruikte therapievorm van dit moment. Dit is niet voor niets. Gedragstherapie is wetenschappelijk onderbouwd en succesvol in de praktijk. Ook bij de behandeling van gedragsproblemen in zorginstellingen blijkt de gedragtherapeutische aanpak effectief. Gedragstherapie is bijvoorbeeld goed toepasbaar bij ouderen, bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel, bij mensen ...

Gedragstherapie is binnen de GGZ en eerstelijnspsychologenpraktijken de meest gebruikte therapievorm van dit moment. Dit is niet voor niets. Gedragstherapie is wetenschappelijk onderbouwd en succesvol in de praktijk. Ook bij de behandeling van gedragsproblemen in zorginstellingen blijkt de gedragtherapeutische aanpak effectief. Gedragstherapie is bijvoorbeeld goed toepasbaar bij ouderen, bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel, bij mensen met een verstandelijke beperking, hun verzorgers en mantelzorgers. Door deze vorm van therapie gaan zij anders denken, voelen en doen. Gedragstherapie is niet alleen toepasbaar in face to face contact met cliënten, maar wordt ook met succes toegepast bij cliënten waarbij geen therapeutische gesprekken mogelijk zijn, zoals mensen met een gevorderde dementie. Deze module is een samenwerkingsverband tussen Gerion & RINO Zuid.

Door middel van deze module laten we je kennismaken met de gedragstherapeutische aanpak stimuleren we je deze therapievorm toe te passen. Voorkennis van gedragstherapie wordt niet verondersteld.

Rooster

Locatie: Eindhoven

15 september 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

15 september 2023

Middag (13:30 - 16:30)

6 oktober 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

6 oktober 2023

Middag (13:30 - 16:30)

3 november 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

3 november 2023

Middag (13:30 - 16:30)

24 november 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

24 november 2023

Middag (13:30 - 16:30)

15 december 2023

Ochtend (09:30 - 12:30)

15 december 2023

Middag (13:30 - 16:30)

Inhoud van de module

  • De theoretische achtergrond van gedragstherapie
  • Het individueel behandelen van gedragsproblemen
  • Het mediatief behandelen van gedragsproblemen
  • Het gedragstherapeutisch stappenplan
  • Functie-analyse
  • Gedragstherapeutische interventies
  • Het toepassen van gedragstherapie in de eigen instelling

ER IS NOG RUIMTE

Leerlijn

Behandeling

Leerroute

(NS) Nascholing

Omvang

30 uur

Zelfstudie

68 uur

Kosten

€ 1.470,00

Niveau & Instroomeisen

Je bent psycholoog en werkzaam in de verzorgings- en verpleeghuissector, de revalidatiesector, de GGz en in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Doelgroep

Ouderen

Docent(en)

mevr. Sanne van Gool

dhr. Corge Borghouts