Cognitieve Gedragstherapie

Home > Aanbod > Cognitieve Gedragstherap…

Over deze module

De module leidt tot beheersing van het gedragstherapeutisch proces, gedragstherapeutische diagnostiek en -technieken die zelfstandig, onder supervisie uitgevoerd kunnen worden. De module bestaat uit drie onderdelen waarin de volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Inleiding leertheorie
 • Inleiding tot het gedragstherapeutisch proces
 • Inleiding tot de gedragstherapeutische vorm van de psychotherapie (kennismaking met diverse technieken).

In de veelvuldige ...

De module leidt tot beheersing van het gedragstherapeutisch proces, gedragstherapeutische diagnostiek en -technieken die zelfstandig, onder supervisie uitgevoerd kunnen worden. De module bestaat uit drie onderdelen waarin de volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Inleiding leertheorie
 • Inleiding tot het gedragstherapeutisch proces
 • Inleiding tot de gedragstherapeutische vorm van de psychotherapie (kennismaking met diverse technieken).

In de veelvuldige oefenmomenten wordt met casuïstiek gewerkt die aansluit bij de doelgroep waar de deelnemer in de praktijk mee werkt. In deze module komt het levensloopperspectief terug. Een groot deel van de aangeboden stof is meer algemeen van aard en is dus niet specifiek aan een bepaalde populatie gekoppeld. Dit geldt onder meer voor thema’s uit de leertheorie, het gedragstherapeutisch proces en verschillende behandeltechnieken. Zo is dit een gevarieerde module met daarin ruim aandacht voor diagnostiek, indicatiestelling en interventies bij volwassenen en ouderen alsmede bij kinderen en adolescenten.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Inhoud van de module

 • Kennis van het cognitief gedragstherapeutisch proces.
 • Leer- en emotietheorie relevant voor de klinische praktijk, in ieder geval de theorieën over klassieke en operante conditionering en het cognitieve model.
 • Cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en instandhoudende factoren van probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten.
 • Opbouwen, onderhouden en afsluiten van een CGt-behandeling en van de adequate therapeutische werkrelatie.
 • Ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en -analyses.
 • Het toepassen van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie, waaronder registratieopdrachten en concretisering van probleemgedrag, exposure, responspreventie, gedragsexperimenten, sociale vaardigheidstraining, zelfregulatieprocedures, contraconditioneren, activeringstechnieken, uitdaagtechnieken, socratische dialoog en ontspanningsprocedures.
 • De uitvoering van behandelingen volgens evidence-based behandelprogramma’s bij de meest voorkomende problematiek in de doelgroep: angst- en stemmingsstoornissen.

Opmerkingen

Van belang is dat deelnemers tijdens de module op hun werkplek het geleerde kunnen toepassen en met minimaal 3 cliënten onder supervisie (onderdelen van) het gedragstherapeutisch proces kunnen doorlopen.

Accreditatie

VGCT (100pt)

Leerlijn

Behandeling

Leerroute

(GZ) Gezondheidszorgpsycholoog

(NS) Nascholing

Zelfstudie

350 uur

Kosten

€ 2.700,00

Niveau & Instroomeisen

 • WO-master psychologie, pedagogiek, geestelijke gezondheidskunde of geneeskunde.
 • Tenminste 8 uur per week werkzaam binnen een GGZ-instelling en behandelingen kunnen doen (basis GGZ en gespecialiseerde GGZ). POH-GGZ wordt hiervan uitgesloten.
 • Er wordt 1 uur per week supervisie geadviseerd. Supervisie wordt gegeven door minimaal een GZ psycholoog of een VGCt supervisor. Deelnemers die cognitief gedragstherapeut willen worden, dienen te voldoen aan de aanvullende eisen hiervoor vanuit de VGCt.
 • Basiskennis van de leertheorie: klassieke en operante conditionering. Indien dit in de vooropleiding niet of onvoldoende aan bod is geweest, verdient het aanbeveling om hieraan extra aandacht te besteden bij de voorbereiding van de eerste bijeenkomst.

Doelgroep

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd
 • Ouderen
 • Volwassenen
 • Rooster

  Nog niet bekend

  Over deze module

  De module leidt tot beheersing van het gedragstherapeutisch proces, gedragstherapeutische diagnostiek en -technieken die zelfstandig, onder supervisie uitgevoerd kunnen worden. De module bestaat uit drie onderdelen waarin de volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Inleiding leertheorie
  • Inleiding tot het gedragstherapeutisch proces
  • Inleiding tot de gedragstherapeutische vorm van de psychotherapie (kennismaking met diverse technieken).

  In de veelvuldige ...

  De module leidt tot beheersing van het gedragstherapeutisch proces, gedragstherapeutische diagnostiek en -technieken die zelfstandig, onder supervisie uitgevoerd kunnen worden. De module bestaat uit drie onderdelen waarin de volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Inleiding leertheorie
  • Inleiding tot het gedragstherapeutisch proces
  • Inleiding tot de gedragstherapeutische vorm van de psychotherapie (kennismaking met diverse technieken).

  In de veelvuldige oefenmomenten wordt met casuïstiek gewerkt die aansluit bij de doelgroep waar de deelnemer in de praktijk mee werkt. In deze module komt het levensloopperspectief terug. Een groot deel van de aangeboden stof is meer algemeen van aard en is dus niet specifiek aan een bepaalde populatie gekoppeld. Dit geldt onder meer voor thema’s uit de leertheorie, het gedragstherapeutisch proces en verschillende behandeltechnieken. Zo is dit een gevarieerde module met daarin ruim aandacht voor diagnostiek, indicatiestelling en interventies bij volwassenen en ouderen alsmede bij kinderen en adolescenten.

  Rooster

  Nog niet bekend

  Inhoud van de module

  • Kennis van het cognitief gedragstherapeutisch proces.
  • Leer- en emotietheorie relevant voor de klinische praktijk, in ieder geval de theorieën over klassieke en operante conditionering en het cognitieve model.
  • Cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en het opstellen van een verklarend model (inclusief gebruik van vragenlijsten, holistische theorie, functie- en betekenisanalyses en casusconceptualisatie) over de oorzakelijke en instandhoudende factoren van probleemgedrag plus adequate evaluatie- en monitoringsinstrumenten.
  • Opbouwen, onderhouden en afsluiten van een CGt-behandeling en van de adequate therapeutische werkrelatie.
  • Ontwerpen van behandelplannen op basis van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek en -analyses.
  • Het toepassen van basistechnieken van de cognitieve gedragstherapie, waaronder registratieopdrachten en concretisering van probleemgedrag, exposure, responspreventie, gedragsexperimenten, sociale vaardigheidstraining, zelfregulatieprocedures, contraconditioneren, activeringstechnieken, uitdaagtechnieken, socratische dialoog en ontspanningsprocedures.
  • De uitvoering van behandelingen volgens evidence-based behandelprogramma’s bij de meest voorkomende problematiek in de doelgroep: angst- en stemmingsstoornissen.

  Opmerkingen

  Van belang is dat deelnemers tijdens de module op hun werkplek het geleerde kunnen toepassen en met minimaal 3 cliënten onder supervisie (onderdelen van) het gedragstherapeutisch proces kunnen doorlopen.

  DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

  Accreditatie

  VGCT (100pt)

  Leerlijn

  Behandeling

  Leerroute

  (GZ) Gezondheidszorgpsycholoog

  (NS) Nascholing

  Zelfstudie

  350 uur

  Kosten

  € 2.700,00

  Niveau & Instroomeisen

  • WO-master psychologie, pedagogiek, geestelijke gezondheidskunde of geneeskunde.
  • Tenminste 8 uur per week werkzaam binnen een GGZ-instelling en behandelingen kunnen doen (basis GGZ en gespecialiseerde GGZ). POH-GGZ wordt hiervan uitgesloten.
  • Er wordt 1 uur per week supervisie geadviseerd. Supervisie wordt gegeven door minimaal een GZ psycholoog of een VGCt supervisor. Deelnemers die cognitief gedragstherapeut willen worden, dienen te voldoen aan de aanvullende eisen hiervoor vanuit de VGCt.
  • Basiskennis van de leertheorie: klassieke en operante conditionering. Indien dit in de vooropleiding niet of onvoldoende aan bod is geweest, verdient het aanbeveling om hieraan extra aandacht te besteden bij de voorbereiding van de eerste bijeenkomst.

  Doelgroep

 • Adolescenten
 • Kinderen & jeugd
 • Ouderen
 • Volwassenen