Autismespectrumstoornissen en een licht verstandelijke beperking

Home > Aanbod > Autismespectrumstoorniss…

Over deze module

“My autism is like the taste of tepid saké, different but interesting.” – Sue Rubin

Mensen met een Autismespectrumstoornis (ASS) nemen de wereld anders waar dan mensen zonder ASS. Wanneer daarnaast ook sprake is van een (licht) verstandelijke beperking (LVB) verloopt de ontwikkeling niet alleen anders, maar ook langzamer. ASS en een LVB, anders en boeiend ...

“My autism is like the taste of tepid saké, different but interesting.” – Sue Rubin

Mensen met een Autismespectrumstoornis (ASS) nemen de wereld anders waar dan mensen zonder ASS. Wanneer daarnaast ook sprake is van een (licht) verstandelijke beperking (LVB) verloopt de ontwikkeling niet alleen anders, maar ook langzamer. ASS en een LVB, anders en boeiend tegelijk.

In deze module maak je kennis met de autismebril waar mensen met een ASS en een verstandelijke beperking door kijken. Je leert hierop afstemmen en krijgt inzicht in de uiterlijke kenmerken van ASS en hoe de ASS kenmerken zichtbaar zijn bij iemand met een LVB. Je maakt kennis met de (cognitieve) binnenwereld van mensen met ASS: hoe zij de wereld zien en (kunnen) begrijpen. Waarom ze denken zoals ze denken en van daaruit gedrag laten zien.

Het emotioneel áánkunnen van de wereld en allerlei situaties staat bij mensen met een ASS en een LVB vaak onder druk. Door hun andere manier van denken, de wijze waarop ze waarnemen, prikkels verwerken en de manier waarop communicatie van en naar hen plaatsvindt. Je krijgt in deze module meer inzicht in de verschillende ontwikkelingsniveaus, waaronder de emotionele ontwikkeling, het verschil tussen kunnen en aankunnen en wat daarvan de mogelijke gevolgen zijn. Centraal staan daarbij de thema’s: prikkelverwerking en communicatie. Tools worden aangereikt die je kunt inzetten om er voor te zorgen dat de ander de wereld iets beter áánkan.

Tot slot komen al deze onderwerpen samen in de Autisme Centraal Methodiek. Waarmee je de vraag achter de vraag van iemand met een ASS en een LVB zelf leert achterhalen en begrijpen. En je de omgeving en je ondersteuning zo goed mogelijk kunt afstemmen op hun denkwijze en hulpvragen. Zodat een voor hen begrijpelijke wereld ontstaat.

De module bestaat uit drie fysieke lesdagen in Eindhoven. Voorafgaand aan de training maak je een aantal online leeractiviteiten. Hiervoor staat ongeveer 3 uur.

Rooster

Locatie: Eindhoven

26 maart 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

26 maart 2024

Middag (13:30 - 16:30)

9 april 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

9 april 2024

Middag (13:30 - 16:30)

23 april 2024

Ochtend (09:30 - 12:30)

23 april 2024

Middag (13:30 - 16:30)

Inhoud van de module

 • Je doet basiskennis op over wat ASS aan de ‘buitenkant’ kenmerkt (gedragskenmerken) en hoe deze gedragskenmerken zichtbaar zijn bij iemand met een LVB.
 • Je maakt actief kennis met de cognitieve ‘binnenwereld’ van mensen met een ASS via theorie gekoppeld aan praktijkvoorbeelden en via ervaringsoefeningen. Zodat je beter leert begrijpen en af kunt stemmen op hoe het brein van iemand met een ASS werkt.
 • Je maakt actief kennis met de emotionele binnenwereld van mensen met een ASS. Je leert over de verschillende ontwikkelingsniveaus, inclusief emotionele ontwikkelingsleeftijden en functioneren, en hoe het áánkunnen van de wereld onder druk kan komen te staan. Centraal staan daarbij de thema’s prikkelverwerking en communicatie.
 • Je krijgt inzicht in hoe de zintuigen werken en hoe de zintuiglijke waarneming en prikkelverwerking bij mensen met een ASS en LVB verloopt. En hoe een prikkelprofiel opgesteld kan worden en hoe deze er uit kan zien.
 • Je krijgt inzicht in hoe (verbale, visuele en vaste) communicatie van en aan mensen met een ASS en LVB verloopt. Praktische handvatten en do’s en dont’s in de communicatie worden aangereikt.
 • Je krijgt inzicht in de Autisme Centraal Methodiek. Je leert de vraag achter de vraag te achterhalen en te begrijpen. En wat je als begeleider kunt doen en inzetten om aan te sluiten bij de (cognitieve, sociale en emotionele) binnenwereld van mensen met een ASS en LVB.
 • Je maakt een koppeling tussen de theorie en je eigen praktijk door een autisme-paspoort voor een eigen cliënt op te stellen.

ER IS NOG RUIMTE

Omvang

22 uur

Zelfstudie

Niet bekend

Kosten

€ 1.299,00

Niveau & Instroomeisen

 • MBO / HBO werk- denk niveau
 • Je begeleidt mensen met een ASS en een licht verstandelijke beperking
 • Je beschikt over basiskennis op het gebied van ASS en LVB.

Doelgroep

 • Adolescenten
 • Volwassenen
 • Docent(en)

  drs. Birgitta Kox

  mevr. Lisette Donkers MSc