Affectfobietherapie (AFT) (vervolg)

Home > Aanbod > Affectfobietherapie (AFT…

Over deze module

Gevoelens geven energie en kleur aan ons leven. Ze helpen om de juiste keuzes te maken, dicht bij anderen te zijn en grenzen te stellen als dat nodig is. Maar gevoelens kunnen ook beangstigend zijn. Bijvoorbeeld als we vrezen overweldigd te worden door wat we ervaren, of als we geleerd hebben dat emoties er niet ...

Gevoelens geven energie en kleur aan ons leven. Ze helpen om de juiste keuzes te maken, dicht bij anderen te zijn en grenzen te stellen als dat nodig is. Maar gevoelens kunnen ook beangstigend zijn. Bijvoorbeeld als we vrezen overweldigd te worden door wat we ervaren, of als we geleerd hebben dat emoties er niet mogen zijn. Affectfobietherapie focust op de angst voor gevoelens en heeft als doel emoties weer toe te laten en te leren hanteren.

In deze vervolgmodule verdiep je de kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan in de basiscursus AFT. Jouw ontwikkeling als AFT therapeut staat nu centraal. Met behulp van groepssupervisie krijg je feedback op door jou uitgevoerde AFT-behandelingen.

AFT valt onder de kortdurende psychodynamische psychotherapieën. Het is een evidence-based behandeling voor patiënten met een depressieve- of angststoornis en voor patiënten met een cluster C persoonlijkheidsstoornis (vermijdende, afhankelijke of dwangmatige persoonlijkheidsstoornis). In AFT zijn psychodynamische, cognitief gedragstherapeutische en experiëntiële technieken geïntegreerd. AFT wordt toegepast als basis GGZ (BGGZ) en als specialistische GGZ (SGGZ) behandeling.

Deze vervolgmodule maakt onderdeel uit van de opleiding tot AFT-therapeut. Deze module wordt deels online verzorgd. Het rooster ziet er als volgt uit, waarbij de fysieke lesdagen bij RINO Zuid in Eindhoven worden verzorgd:

 1. Ontmoeting 1: 11 november 2022: Fysiek
 2. Ontmoeting 2: 25 november 2022: Online via Zoom
 3. Ontmoeting 3: 16 december 2022: Fysiek
 4. Ontmoeting 4: 13 januari 2023: Online via Zoom
 5. Ontmoeting 5: 3 februari 2023 Fysiek
 6. Ontmoeting 6: 10 maart 2023: Online via Zoom
 7. Ontmoeting 7: 31 maart 2023: Fysiek
 8. Ontmoeting 8: 14 april 2023: Online via Zoom
 9. Ontmoeting 9: 12 mei 2023:Fysiek

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Inhoud van de module

De vervolgmodule bestaat uit 9 bijeenkomsten (van 09:30 uur tot 16:30 uur). In het ochtendprogramma wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende onderdelen:

 • niveaus van de afweer;
 • ontwikkeling van het zelfbeeld en beeld van de ander;
 • schuld en schaamte gevoelens;
 • doodsangst;
 • gewaarwording van angst.

In het middagprogramma vindt onder leiding van de docenten groepssupervisie plaats. Hierbij breng je als deelnemer video-opnames in van uitgevoerde AFT behandelingen. Ook houd je gedurende de module een logboek bij waarop je regelmatig feedback krijgt van de docenten over je therapeutische werk, je reflectie daarop en je ontwikkeling in het leerproces.

Er wordt een actieve houding van je verwacht en dat maakt de intensiteit van deze module hoog. Dit zorgt ervoor dat je na afloop van de module over gedegen theoretische kennis beschikt en bekwaam bent in de toepassing van AFT.

Na afloop van de module kun je:

 • op een procesmatige en flexibele wijze werken met het AFT-model;
 • de ontwikkelingsniveaus van de afweer onderscheiden en daarbij aansluiten;
 • de afweer onder de aandacht brengen en de cliënt motiveren deze los te laten;
 • de fysieke signalen van angst herkennen en deze verhelderen voor de cliënt;
 • interventies afstemmen op het angstniveau;
 • remmende gevoelens van schuld, schaamte, walging en pijn aanvoelen, bewust maken en verhelderen voor de cliënt;
 • de cliënt de eerder afgeweerde gevoelens in fantasie (in vitro) en later in vivo laten beleven;
 • de cliënt helpen bij de verandering van het negatief gekleurde zelfbeeld en het disadaptieve beeld van de ander;
 • angst voor de dood en andere thema’s rond zingeving bespreken met je cliënt;
 • de therapie tot een goed einde brengen en de cliënt motiveren verder te gaan met de verworven emotionele vaardigheden uit de therapie;
 • reflecteren op eigen remmende en activerende gevoelens in de therapeutische relatie;
 • je eigen tegenoverdracht herkennen en therapeutisch inzetten ten behoeve van het proces van de cliënt.

Opmerkingen

Verplichte literatuur
Tijdens de module wordt gebruik gemaakt van de twee handboeken. Deze dienen voor aanvang van de module aangeschaft te worden:

 • Dam, Q.D. van (2020). Affectfobietherapie in de praktijk. (2e druk). Amsterdam: Hogrefe. ISBN: 9789492297013
 • McCullough Vaillant, L. (1997). Changing Character: Short-term Anxiety-regulating Psychotherapy For Restructuring Defenses, Affects, And Attachment. New York: Basic books. ISBN: 9780465077922

Affectfobietherapie bij verslavende liefdesrelaties
Verslavende liefdesrelaties komen naar schatting bij 3-6% van de volwassen bevolking voor. Deze liefdesrelaties vertonen vaak een cyclisch proces waarin gelukzalige momenten worden afgewisseld met ogenblikken van obsessieve angst, wantrouwen, onzekerheid en leegte. Hoe kunnen patiënten deze kwetsende cirkelgang doorbreken? Hoe kunnen zij voorkomen dat met een nieuwe partner het oude verhaal wordt herhaald? Affectfobietherapie (AFT) kan daarbij helpen, met drie concrete stappen. Wij illustreren de daarbij passende interventies en therapeutische houding met fragmenten uit de therapie. Meer weten? Lees bijgaand artikel.

Interview Els Groot en Quin van Dam
Els Groot en Quin van Dam nemen je mee in hun kijk op en ervaring met AFT: Affectfobietherapie gaat verder dan alleen inzicht.

Els en Quin.png

Artikel Quin van Dam
Dr. Q.D. van Dam, klinisch psycholoog, psychodynamisch psychotherapeut en supervisor, schreef het artikel: Affectfobietherapie in de praktijk.

'Daarin toon ik aan de hand van klinische vignetten en fragmenten van therapiesessies hoe de AFT-therapeut de patiënt helpt zijn belemmerende afweer los te laten, zijn afgeweerde gevoelens weer toe te laten en het vaak negatief gekleurde zelfbeeld en het beeld van anderen bewerkt. Ook laat ik zien hoe de therapeut en de patiënt de behandeling afronden. Dit artikel is een vervolg op mijn eerdere publicatie: Het kernconflict in de affectfobietherapie.'

Lees hier het hele artikel PsyXpert: Affectfobietherapie in de praktijk.

Leerroute

(NS) Nascholing

Zelfstudie

105 uur

Kosten

€ 2.395,00

Niveau & Instroomeisen

Je bent BIG geregistreerd GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater of in opleiding tot een van deze registraties. Ook heb je de basismodule Affectfobietherapie (24 uur) afgerond en heb je in de praktijk individuele AFT behandelingen kunnen verrichten.

Als je als AFT-therapeut opgenomen wil worden in het register Affect Fobie Therapie (AFT) van de NVPP, volg je naast deze vervolgmodule 15 uur individuele supervisie. Dit is geen onderdeel van de module. Voor GZ-psychologen geldt de aanvullende eis dat zij leertherapie gevolgd moeten hebben.

Zie de website van de NVvP voor de volledige informatie.

Doelgroep

Volwassenen

Rooster

Nog niet bekend

Over deze module

Gevoelens geven energie en kleur aan ons leven. Ze helpen om de juiste keuzes te maken, dicht bij anderen te zijn en grenzen te stellen als dat nodig is. Maar gevoelens kunnen ook beangstigend zijn. Bijvoorbeeld als we vrezen overweldigd te worden door wat we ervaren, of als we geleerd hebben dat emoties er niet ...

Gevoelens geven energie en kleur aan ons leven. Ze helpen om de juiste keuzes te maken, dicht bij anderen te zijn en grenzen te stellen als dat nodig is. Maar gevoelens kunnen ook beangstigend zijn. Bijvoorbeeld als we vrezen overweldigd te worden door wat we ervaren, of als we geleerd hebben dat emoties er niet mogen zijn. Affectfobietherapie focust op de angst voor gevoelens en heeft als doel emoties weer toe te laten en te leren hanteren.

In deze vervolgmodule verdiep je de kennis en vaardigheden die je hebt opgedaan in de basiscursus AFT. Jouw ontwikkeling als AFT therapeut staat nu centraal. Met behulp van groepssupervisie krijg je feedback op door jou uitgevoerde AFT-behandelingen.

AFT valt onder de kortdurende psychodynamische psychotherapieën. Het is een evidence-based behandeling voor patiënten met een depressieve- of angststoornis en voor patiënten met een cluster C persoonlijkheidsstoornis (vermijdende, afhankelijke of dwangmatige persoonlijkheidsstoornis). In AFT zijn psychodynamische, cognitief gedragstherapeutische en experiëntiële technieken geïntegreerd. AFT wordt toegepast als basis GGZ (BGGZ) en als specialistische GGZ (SGGZ) behandeling.

Deze vervolgmodule maakt onderdeel uit van de opleiding tot AFT-therapeut. Deze module wordt deels online verzorgd. Het rooster ziet er als volgt uit, waarbij de fysieke lesdagen bij RINO Zuid in Eindhoven worden verzorgd:

 1. Ontmoeting 1: 11 november 2022: Fysiek
 2. Ontmoeting 2: 25 november 2022: Online via Zoom
 3. Ontmoeting 3: 16 december 2022: Fysiek
 4. Ontmoeting 4: 13 januari 2023: Online via Zoom
 5. Ontmoeting 5: 3 februari 2023 Fysiek
 6. Ontmoeting 6: 10 maart 2023: Online via Zoom
 7. Ontmoeting 7: 31 maart 2023: Fysiek
 8. Ontmoeting 8: 14 april 2023: Online via Zoom
 9. Ontmoeting 9: 12 mei 2023:Fysiek

Rooster

Nog niet bekend

Inhoud van de module

De vervolgmodule bestaat uit 9 bijeenkomsten (van 09:30 uur tot 16:30 uur). In het ochtendprogramma wordt onder andere aandacht besteed aan de volgende onderdelen:

 • niveaus van de afweer;
 • ontwikkeling van het zelfbeeld en beeld van de ander;
 • schuld en schaamte gevoelens;
 • doodsangst;
 • gewaarwording van angst.

In het middagprogramma vindt onder leiding van de docenten groepssupervisie plaats. Hierbij breng je als deelnemer video-opnames in van uitgevoerde AFT behandelingen. Ook houd je gedurende de module een logboek bij waarop je regelmatig feedback krijgt van de docenten over je therapeutische werk, je reflectie daarop en je ontwikkeling in het leerproces.

Er wordt een actieve houding van je verwacht en dat maakt de intensiteit van deze module hoog. Dit zorgt ervoor dat je na afloop van de module over gedegen theoretische kennis beschikt en bekwaam bent in de toepassing van AFT.

Na afloop van de module kun je:

 • op een procesmatige en flexibele wijze werken met het AFT-model;
 • de ontwikkelingsniveaus van de afweer onderscheiden en daarbij aansluiten;
 • de afweer onder de aandacht brengen en de cliënt motiveren deze los te laten;
 • de fysieke signalen van angst herkennen en deze verhelderen voor de cliënt;
 • interventies afstemmen op het angstniveau;
 • remmende gevoelens van schuld, schaamte, walging en pijn aanvoelen, bewust maken en verhelderen voor de cliënt;
 • de cliënt de eerder afgeweerde gevoelens in fantasie (in vitro) en later in vivo laten beleven;
 • de cliënt helpen bij de verandering van het negatief gekleurde zelfbeeld en het disadaptieve beeld van de ander;
 • angst voor de dood en andere thema’s rond zingeving bespreken met je cliënt;
 • de therapie tot een goed einde brengen en de cliënt motiveren verder te gaan met de verworven emotionele vaardigheden uit de therapie;
 • reflecteren op eigen remmende en activerende gevoelens in de therapeutische relatie;
 • je eigen tegenoverdracht herkennen en therapeutisch inzetten ten behoeve van het proces van de cliënt.

Opmerkingen

Verplichte literatuur
Tijdens de module wordt gebruik gemaakt van de twee handboeken. Deze dienen voor aanvang van de module aangeschaft te worden:

 • Dam, Q.D. van (2020). Affectfobietherapie in de praktijk. (2e druk). Amsterdam: Hogrefe. ISBN: 9789492297013
 • McCullough Vaillant, L. (1997). Changing Character: Short-term Anxiety-regulating Psychotherapy For Restructuring Defenses, Affects, And Attachment. New York: Basic books. ISBN: 9780465077922

Affectfobietherapie bij verslavende liefdesrelaties
Verslavende liefdesrelaties komen naar schatting bij 3-6% van de volwassen bevolking voor. Deze liefdesrelaties vertonen vaak een cyclisch proces waarin gelukzalige momenten worden afgewisseld met ogenblikken van obsessieve angst, wantrouwen, onzekerheid en leegte. Hoe kunnen patiënten deze kwetsende cirkelgang doorbreken? Hoe kunnen zij voorkomen dat met een nieuwe partner het oude verhaal wordt herhaald? Affectfobietherapie (AFT) kan daarbij helpen, met drie concrete stappen. Wij illustreren de daarbij passende interventies en therapeutische houding met fragmenten uit de therapie. Meer weten? Lees bijgaand artikel.

Interview Els Groot en Quin van Dam
Els Groot en Quin van Dam nemen je mee in hun kijk op en ervaring met AFT: Affectfobietherapie gaat verder dan alleen inzicht.

Els en Quin.png

Artikel Quin van Dam
Dr. Q.D. van Dam, klinisch psycholoog, psychodynamisch psychotherapeut en supervisor, schreef het artikel: Affectfobietherapie in de praktijk.

'Daarin toon ik aan de hand van klinische vignetten en fragmenten van therapiesessies hoe de AFT-therapeut de patiënt helpt zijn belemmerende afweer los te laten, zijn afgeweerde gevoelens weer toe te laten en het vaak negatief gekleurde zelfbeeld en het beeld van anderen bewerkt. Ook laat ik zien hoe de therapeut en de patiënt de behandeling afronden. Dit artikel is een vervolg op mijn eerdere publicatie: Het kernconflict in de affectfobietherapie.'

Lees hier het hele artikel PsyXpert: Affectfobietherapie in de praktijk.

DEZE MODULE IS NOG NIET GEPLAND

Leerroute

(NS) Nascholing

Zelfstudie

105 uur

Kosten

€ 2.395,00

Niveau & Instroomeisen

Je bent BIG geregistreerd GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater of in opleiding tot een van deze registraties. Ook heb je de basismodule Affectfobietherapie (24 uur) afgerond en heb je in de praktijk individuele AFT behandelingen kunnen verrichten.

Als je als AFT-therapeut opgenomen wil worden in het register Affect Fobie Therapie (AFT) van de NVPP, volg je naast deze vervolgmodule 15 uur individuele supervisie. Dit is geen onderdeel van de module. Voor GZ-psychologen geldt de aanvullende eis dat zij leertherapie gevolgd moeten hebben.

Zie de website van de NVvP voor de volledige informatie.

Doelgroep

Volwassenen