De opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog bestaat uit cursorisch- en praktijkonderwijs. De opleiding omvat ten minste 3600 uur, verdeeld over 2 jaar en is als volgt opgebouwd:

CursusPraktijk
ContacturenPraktijkopdrachtenWerkzaamhedenSupervisie
Diagnostiek200100111636
Indicatiestelling40402799
Behandeling200100111636
Overige taken40402799
Totaal480240279090

Voor het praktijkdeel van de opleiding bestaat bij een aantal instellingen de mogelijkheid de opleiding in deeltijd te volgen. De opleiding duurt dan maximaal vier jaar.

Cursorisch programma
Twee jaar lang leer je een dag per week de vertaalslag te maken van theorie naar praktijk en omgekeerd, altijd onder begeleiding van bevlogen docenten. De opleiding tot GZ-psycholoog K&J is voor 70% gericht op kinderen en jeugdigen en voor 30% op volwassenen. De opleiding tot GZ-psycholoog V&O is voor 30% gericht op kinderen en jeugdigen en voor 70% op volwassenen en ouderen.

Praktijkonderwijs
Het grootste deel van de opleiding vindt plaats op je werkplek, in een erkende praktijkinstelling in de regio. Alle organisaties waar een GZ-psycholoog kan werken, komen hiervoor in aanmerking. Denk hierbij aan een GGZ-instelling, een ziekenhuis, een psychologenpraktijk, schooladviesdienst of een instelling in de jeugdhulpverlening. Iedere instelling moet voldoen aan landelijk gestelde criteria.

Op je werkplek word je begeleid door ervaren professionals. De werkbegeleider begeleidt je bij je dagelijkse werkzaamheden. De supervisor richt zich met name op de aspecten diagnostiek en behandeling en reflectie op je attitude ten aanzien van de cliënt.

De praktijkopleiding heeft een totale omvang van 2790 uur plus 90 uur supervisie. In het kader van de opleiding wordt de productie aangepast naar 75%. De overige tijd is voor verbreding en verdieping. Daarnaast leg je per twee jaar, acht verplichte werkbezoeken af.