RINO Premium is een bundeling van extra wetenschappelijke activiteiten en projecten, speciaal voor ons netwerk.

RINO Zuid wil bijdragen aan het verkleinen van de kloof tussen wetenschap en praktijk en het versterken van de wetenschappelijke attitude van professionals. Dat doen we met RINO Premium.   

RINO Premium heeft 3 pijlers:

  1. Valorisatie & onderzoek. Een bundeling van de onderzoeken die we ondersteunen en de activiteiten die gericht zijn op het vertalen van de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk.
  2. Leren. Onderzoek naar ons eigen onderwijs, ondersteuning van docenten bij eventuele wetenschappelijke verdieping van hun modules en mogelijkheden voor het toegankelijk maken van wetenschappelijke literatuur voor ons netwerk.
  3. Netwerk. Workshops, lezingen, masterclasses op basis van de nieuwste wetenschappelijke ontwikkelingen, gericht op ons netwerk. Gratis en geaccrediteerd.

De activiteiten binnen RINO Premium zijn exclusief voor ons netwerk. Wil je bij dit netwerk horen? Dat kan. Ben je de afgelopen vijf jaar één of meerdere keren betrokken geweest bij ons onderwijs? Bijvoorbeeld als docent, opdrachtgever, begeleider of deelnemer? Dan kun je je aanmelden door dit formulier in te vullen.

Je krijgt dan toegang tot Mijn RINO Zuid, de omgeving waar meer informatie te vinden is over de activiteiten van RINO Premium.