20 MILJOEN VOOR AANPAK WACHTLIJSTEN

Het is een van de gevolgen van (te) lange wachtlijsten in de GGZ. Toch gloort er hoop aan de horizon. In 2019 komt er namelijk 20 miljoen euro extra beschikbaar voor opleidingsplekken in de GGZ. Dat heeft staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van Volksgezondheid bepaald in een voorlopig akkoord met de geestelijke gezondheidszorg. Het is een poging de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg aan te pakken.

150 EXTRA OPLEIDINGSPLEKKEN VOOR BASISPSYCHOLOGEN

Geld voor extra opleidingsplekken is hard nodig. Een eerdere doelstelling om de gemiddelde wachtlijst vóór 1 juli 2018 terug te dringen naar 14 weken werd niet gehaald. Patiënten moeten te lang wachten op psychische hulp of worden geweigerd in verband met een cliëntenstop. Met het geld moeten 150 opleidingsplekken voor basispsychologen worden gerealiseerd, bovenop de 600 extra opleidingsplaatsen die al waren toegezegd.

RINO ZUID IS KLAAR OM (BASIS)PSYCHOLOGEN KLAAR TE STOMEN VOOR HET VAK!

De stijgende vraag naar opleidingsplaatsen is natuurlijk niet onopgemerkt aan ons voorbij gegaan. Daarom hebben wij dit jaar weer extra opleidingsplaatsen vrijgemaakt om aan de vraag uit de markt te kunnen blijven voldoen. Met onze opleidingslocaties in Eindhoven, Maastricht en Breda (2019) is RINO Zuid klaar om aankomende jaren honderden extra (basis)psychologen klaar te stomen voor het vak.

DE INZET VAN ERVARINGSDESKUNDIGEN

Gelukkig is het akkoord van Blokhuis niet alleen tot deze opleidingsplekken beperkt gebleven. Ook de inzet van ervaringsdeskundigen in de GGZ maakt onderdeel uit van het pakket van maatregelen. In 2019 start een experiment om het inzetten van deze hulpverleners te vereenvoudigen. Zij kunnen namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de hulpverlening en tezamen met (basis)psychologen de werkdruk verminderen en de veiligheid van de zorg verbeteren. Werken met ervaringsdeskundigen is een wezenlijk onderdeel van het vak. Zoals je kunt lezen in ons strategisch plan vervult dit dan ook een belangrijk onderdeel binnen onze opleidingen. 

Om de inzet van ervaringsdeskundigen verder te professionaliseren is door Fameus en Indigo een opleiding ontwikkeld voor ervaringsdeskundigen in de basis GGZ. Deze opleiding wordt verzorgd door Markieza en RINO Zuid en heeft in 2019 weer voldoende opleidingsplaatsen beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden.

RINO ZUID IS ER KLAAR VOOR!

Dat er extra geld beschikbaar komt voor opleidingsplaatsen is een goed teken. Gelukkig zijn wij hier als RINO Zuid op voorbereid en kunnen we de komende jaren meer (basis)psychologen opleiden. Op deze manier hopen wij een bijdrage te leveren aan het verminderen van de wachtlijsten, het verlagen van de werkdruk voor psychologen en het verbeteren van de kwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg.