Maar ook de mogelijkheden om relaties tussen imagery, emotie en gedrag te onderzoeken. Deze vragenlijst is gebaseerd op het Imagery Interview wat vaak gebruikt wordt in onderzoek naar imagery. ⁠

Concluderend lijkt deze vragenlijst valide en betrouwbaar. Bovendien laat deze vragenlijst net als verschillende recente studies zien dat er een sterk verband is tussen imagery, emotie en gedrag. We concluderen daarom dat deze vragenlijst geschikt is om de verschillende aspecten van imagery en het effect op emotie en gedrag te bestuderen in een grote groep mensen met een bipolaire kwetsbaarheid.

Het eerste artikel van de PhD van Karin van de Berg stond in het Journal of Affective Disorders. RINO Zuid levert een bijdrage aan deze studie. In een Premium bijeenkomst in 2019 gaf Karin van de Berg een toelichting op dit onderwerp.

Lees hieronder de uitgebreide samenvatting.

Nederlandse samenvatting